Lietuvoje

2019.05.02 10:43

Iš Rusijos archyvų VDU mokslininkai parvežė Smetonos ir kitų signatarų bylų kopijas

Iš Rusijos archyvų į Lietuvą pargabentos Vasario 16-osios akto signatarų Antano Smetonos, Jono Vileišio, Simono Kairio studentiškų bylų kopijos, taip pat kitų visuomenės veikėjų dokumentų kopijos, ketvirtadienį pranešė Vytauto Didžiojo universitetas.

Istorinius signatarų, diplomatų ir dvasininkų dokumentus į Lietuvos valstybės istorijos archyvą atvežė šio universiteto doktorantai Viktoras Bilotas ir Gediminas Kasparavičius.

Signatarų dokumentai rasti Sankt Peterburgo archyve. Mokslininkų teigimu, prezidento A. Smetonos bylos anksčiau rasti nepavyko dėl vardo ir pavardės rašybos.

„Dokumentuose pavardė buvo parašyta ne „Antanas Smetona“, o „Anton Smėtano“. Byloje buvo A. Smetonos motinos prašymas priimti sūnų į gimnaziją, jos baigimo atestatas, gerai išsilaikiusi A. Smetonos nuotrauka, kiti dokumentai“, – rašoma VDU pranešime.

Tarp į Lietuvą atgabentų dokumentų kopijų yra ir Jono bei Martyno Yčų, Jono Aukštuolio, Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio, kankinio, palaimintojo, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, Lietuvos poeto, Seinų vyskupo Antano Baranausko bylos.

Visos šios bylos rastos Tomsko srities archyve. Pasak mokslininkų, ypač reikšmingi brolių Yčų bei J. Aukštuolio asmens bylos.

„Martyną, būsimą tarpukario Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės ministrą, studijuoti Tomsko universitete pakvietė vyresnysis brolis Jonas, dirbęs gimnazijos dėstytoju tame mieste. Vėliau Jonas tapo nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėju, profesoriumi, nacionalinės istoriografijos pradininku. Yčų pusbrolis Jonas Aukštuolis tarpukaryje buvo pirmasis Lietuvos ambasadorius Švedijoje“, – pranešime cituojamas V. Bilotas.

Mokslininkai teigia, kad į daugelį Rusijoje esančių archyvų Lietuvos istorikai pateko pirmą kartą. Teigiama, kad per 2016–2018 metus į Lietuvą atgabenta daugiau nei 3 tūkst. dokumentų, susijusių su lietuviais Rusijoje.