Lietuvoje

2019.04.17 22:23

Lietuva nenustatė pakankamai „Natura 2000“ teritorijų: gali grėsti Europos Komisijos baudos

Lietuva neįvykdė įsipareigojimų – nenustatė pakankamai biologinei įvairovei išsaugoti skirtų tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Dėl to, Europos Komisija yra pradėjusi prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą.

Laukinės orchidėjos arba plačialapės klumpaitės žiedai – puošnūs. Netrukus jais vėl galės gėrėtis atvykusieji prie Vilniaus Žaliųjų ežerų. Šis augalas saugomas visoje Europoje, o augavietės vadinamos europinės svarbos buveinėmis.  

Mūsų šalis saugo pelkes, pievas, miškus kitas natūralias buveines – iš viso 54 jų tipus. Tos teritorijos įtrauktos į Europos ekologinį tinklą „Natura 2000“.

Tačiau Europos komisija, pernai pradėjo procedūrą prieš Lietuvą, nes ji neišskyrė, kaip buvo įsipareigojusi, pakankamai tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Vengdama Briuselio sankcijų, Aplinkos ministerija ėmėsi įtraukti į tinklą papildomas teritorijas, tarp jų – nemažai miškų. Juose būtų draudžiami arba ribojami kirtimai, kita ūkinė veikla.

„Reikėtų įtraukti apie 27 tūkst. hektarų. Gali būti pasielgta ir taip, kad visa ta  atsakomybės našta būtų užkelta tik ant valstybinio miško. Bet reikia galvoti apie tai, kad Europos Sąjunga remia privačių miškų savininkus, jiems skiriamos kompensacijos, tuo tarpu valstybiniai miškai negauna jokios paramos. Tai reikia galvoti apie balansą Valstybinės ir privačios žemės įtraukimo į „Natura 2000“ tinklą“, – kalbėjo Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Algirdas Klimavičius.

Miškų savininkai nepritaria tokiems siūlymams, tuo nelabai džiaugiasi ir ūkininkaujantys valstybės miškuose, esą suvaržius ūkinę veiklą, patirs ekonominių nuostolių. Miškų instituto mokslininkai abejoja  kriterijais, pagal kuriuos atrenkami saugoti plotai ūkiniuose miškuose.

Panorama. Greta Thunberg: klimato kaitos protestai nesustoja

„Dabar galima priskirti visus medynus, jei tik nori – iki tiek žemai nuleista kartelė. Miškų buveines geriausia būtų peržiūrėti, patikrinti iš naujo. Galima ir suklysti, pasakyti, kad suklydau, tada bent jau reikėtų suderinti su Saugomomis teritorijomis“, – sakė Miškų instituto mokslo darbuotojas Stasys Karazija.

Iš kitos pusės, gamtosaugininkai sako, kad nereikėtų tiek daug naujų plotų, jeigu geriau būtų saugomi miškai, esantys nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose, draustiniuose.

„Buvo viešai prieinama informacija, kur yra tos buveinės, ir žinojo  privačių miškų savininkai ir urėdijos, kur gali būti uždrausta kirsti tuos miškus. Tai jie pirmiausia  ir stengėsi kirsti tas vertingas buveines, nes jos buvo be apsaugos statuso. O mes turim įsipareigojimus ES, kad reikia saugoti natūralią  gamtą, o čia saugomose teritorijose nebeužtenka, reikia iš kitur paimti“, – teigė Labanoro klubo prezidentas Andrejus Gaidamavičius.

Pasak Aplinkos ministerijos atstovo, kad per artimiausius metus būtų įvykdyti  Europos Komisijos reikalavimai išplėsti saugomų buveinių  teritorijas, teks paskubėti. Viliamasi, kad baudų Lietuvai nereikės mokėti. Tačiau Europos Komisija gali sulaikyti paramos skyrimą. Tokios sankcijos taikytos Centrinės Europos valstybėms, kurios labai vėlavo nustatyti tinklo „Natura 2000“ teritorijas.