Lietuvoje

2019.04.17 09:00

Pranckietis apie Konstitucijai prieštaraujančias Miškų įstatymo pataisas: reforma yra įvykusi ir ji kitokia nebus

ELTA 2019.04.17 09:00

Nors Konstitucinis Teismas (KT) pripažino, kad Miškų įstatymo pataisos prieštarauja Konstitucijai, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sako liekantis ramus dėl valdančiųjų inicijuotos miškų reformos. Pasak jo, KT pripažino, kad įstatymas prieštarauja ne dėl savo turinio, tačiau dėl priėmimo tvarkos. Todėl, tvirtino V. Pranckietis, stebėtųsi, jeigu parlamentarai dar kartą balsuodami dėl įstatymo jau nebe skubos tvarka pakeistų savo nuomonę.

„Kalbama ne apie turinį, kalbama apie priėmimo tvarką. Turime grįžti į stadiją, nuo kurios buvo taikoma skubos tvarka, ir nebetaikant skubos tvarkos pabaigti priėmimą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė Seimo pirmininkas.

V. Pranckietis sakė būtų nustebęs, jei pakeitus priėmimo tvarką Miškų įstatymo pataisos nebūtų priimtos.

„Pačios reformos niekas neliečia, reforma yra įvykusi ir ji kitokia nebus (...) Neabejoju, kad žmogui (Seimo nariui – ELTA) turėtų būti sudėtinga atsisakyti savo ankstesnio sprendimo dėl pačio šio įstatymo turinio ir dabar balsuoti kitaip, tai būtų keistas pasirinkimas“, – teigė Seimo vadovas.

Konstitucinis Teismas antradienį priimtu nutarimu pripažino, kad Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai: įstatymai ypatingos skubos tvarka gali būti priimami tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais. Pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas nuo oficialaus nutarimo paskelbimo dienos negalės būti taikomas.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad ypatingos skubos tvarka svarstant įstatymų ir kitų Seimo aktų projektus galėtų būti taikoma tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais, kai būtina nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, kaip antai įvedant arba įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, skelbiant arba paskelbus mobilizaciją, priimant sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas ginkluoto užpuolimo atveju ir (ar) prireikus itin skubiai vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, stichinės nelaimės ar kitomis ekstremaliomis aplinkybėmis, kilus tokiai grėsmei valstybės ar visuomenės saugumui, kuriai pašalinti būtini itin skubūs įstatymų leidėjo sprendimai.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad jeigu nutarimą šioje byloje oficialiai paskelbtų iškart po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje, atsirastų Miškų įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo spragų ir neapibrėžtumo, dėl kurio galėtų būti sutrikdytas miškų ūkio valdymas ir tvarkymas. Atsižvelgęs į tai, kad spragoms ir neapibrėžtumui pašalinti reikalingas tam tikras laikas, Konstitucinis Teismas nusprendė atidėti oficialų šio Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimą – Teisės aktų registre oficialiai jis bus paskelbtas ir įsigalios 2019 m. gruodžio 2 d.

Grupės Seimo narių teigimu, priimant įstatymą nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įstatymas buvo priimtas tinkamai teisiškai neįvertinto įstatymo projekto pagrindu, negavus antikorupcinio poveikio išvados, nepateikus aiškinamojo rašto, nors įstatymo projekte siūlyta visiškai naujai sureguliuoti žaliavinės medienos, miško kirtimo liekanų ir nenukirsto miško pardavimą. Be to, į teismą kreipęsi parlamentarai pažymėjo, kad įstatyme įtvirtintas miškų urėdijų teisinis reguliavimas yra neaiškus, pavyzdžiui, neaišku, pagal kokius kriterijus turėtų būti nustatomas miškų urėdijų skaičius.