Lietuvoje

2015.06.09 21:30

Lietuvos kariuomenei reikės papildomų 220 darbuotojų

LRT.lt 2015.06.09 21:30

Krašto apsaugos ministerija (KAM) parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma Lietuvos kariuomenėje steigti  papildomų civilių pareigybių, rašoma pranešime spaudai.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma Lietuvos kariuomenėje steigti  papildomų civilių pareigybių, rašoma pranešime spaudai.

KAM skelbia, kad Lietuvos kariuomenei reikia papildomų 220 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jų poreikis atsirado dėl didelio nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičiaus augimo, nuolat didėjančio pratybų ir karių skaičiaus, Lietuvoje steigiamo NATO pajėgų integravimo vieneto ir t.t.

Pasak projekto rengėjų, naujų pareigybių  poreikis labiausiai siejasi su išaugusiu nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičiumi.  Naujų darbuotojų reikia  karinei medicinos ekspertizei atlikti, atrankos ir šaukimo procedūroms, maitinimui, aprūpinimo, įsigijimo procedūroms organizuoti, kt. funkcijoms užtikrinti.  

Dėl didelio privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičiaus augimo ypač padidėja  medicinos srities specialistų poreikis. Planuojama, kad nuo 2015 m. gegužės mėn.  pradėjus karo prievolininkų šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba per mėnesį turės patikrinti po du tūkstančius karo prievolininkų, t. y. po 100 asmenų per dieną. 

Todėl karinei ekspertizei atlikti  reikia papildomų pareigybių – įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistų, psichologų. Taip pat išaugs ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikis.

Anot projekto rengėjų, taip pat išsiplės veikla, susijusi su šauktinių maitinimo organizavimu.  Šauktiniai turės būti maitinami tris kartus per dieną (įskaitant poilsio ir šventines dienas), todėl reikės atnaujinti ir plėsti karinių vienetų valgyklas, papildyti valgyklų personalą, priimti virėjų, maisto technologų, pagalbinių valgyklos darbuotojų. Atlikti paskaičiavimai ir analizė rodo, kad papildomai priimti personalą yra finansiškai naudingiau  ir efektyviau nei įsigyti maitinimo paslaugas.  

Atitinkamai didės karių aprangos, ekipuotės, ginklų, šovinių, kanceliarinių ir kitų prekių poreikis, taip pat išsiplės karių aprūpinimo ir įsigijimo procedūrų organizavimas,  atitinkamai didės ir darbų, susijusių su šių materialinių vertybių įsigijimu, saugojimu, apskaita.

Taip pat bus būtina užtikrinti šauktinių karių higienos normas (skalbimas, kirpimas). Karių gyvenimo ir buities sąlygos turės atitikti higienos normas, todėl itin išaugs skalbiamo inventoriaus kiekis, komunalinių paslaugų apimtis.

Nuolat didėjant pratybų ir jose dalyvaujančių karių (įskaitant NATO valstybių karius) skaičiui, atitinkamai turi būti plėtojami logistiniai pajėgumai: infrastruktūros priežiūra, karių maitinimas ir aptarnavimas.

Atsižvelgiant į tai, kad  Lietuvoje bus įkurtas NATO pajėgų integravimo vienetas, šiame vienete ketinama įsteigti ir keletą civilinių pareigybių – vertėjo, infrastruktūros specialisto.