Lietuvoje

2015.06.09 15:55

Vyriausybė siūlo keisti biudžetinių įstaigų vadovų vertinimo ir įdarbinimo tvarką

Vyriausybė pritarė pataisoms, pagal kurias valstybės tarnyboje neliktų pareigybių kategorijų, keistųsi priedų už papildomų užduočių atlikimą ir įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą mokėjimai, taip pat vadovų vertinimo ir įdarbinimo tvarka.

Vyriausybė pritarė pataisoms, pagal kurias valstybės tarnyboje neliktų pareigybių kategorijų, keistųsi priedų už papildomų užduočių atlikimą ir įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą mokėjimai, taip pat vadovų vertinimo ir įdarbinimo tvarka.

Vidaus reikalų ministerijos teigimu, tai leistų užkirsti kelią politiniams vadovams daryti įtaką tarnautojų priėmimui, vertinimui, karjerai. Šie dalykai priklausys nuo sugebėjimų, kompetencijos ir darbo rezultatų, bet ne nuo vadovų simpatijų, antipatijų ar nuotaikos. Numatoma išplėsti tarnybinių nuobaudų taikymą,perkėlimą į žemesnes pareigas bei nustatyti pareiginių algų intervalą. Siūloma nustatyti, kad visų įstaigų vadovai galėtų būti skiriami į tas pačias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Seimui teikiamame įstatymo projekte numatoma, jog ir biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, būtų priimami konkurso būdu ketverių metų kadencijai Taip pat siūloma nustatyti, kad jeigu pirmosios kadencijos metu vadovo veikla buvo įvertinta gerai arba labai gerai, jis būtų paskiriamas antrajai kadencijai. Po antrosios kadencijos biudžetinės įstaigos vadovas būtų atleidžiamas iš užimamų pareigų.

Taip pat numatoma, jog biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, būtų vertinami kasmet, pagal iš anksto nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Pagal darbo sutartį dirbančio vadovo veiklą įvertinus nepatenkinamai du kartus iš eilės, jis būtų atleidžiamas iš pareigų.

Tikimasi, jog vadovo pasiekimų vertinimas suaktyvins ir sutelks pastangas siekti biudžetinei įstaigai nustatytų tikslų ir uždavinių ir bus papildoma motyvacija siekti įstaigos veiklos efektyvumo.