Lietuvoje

2015.06.03 14:34

Siekiama patikslinti, kas evakuotų kalinius ir ligonius kilus karui

BNS 2015.06.03 14:34

Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) siūlo tikslinti tvarką, kuria vadovaujantis būtų evakuojami Lietuvos gyventojai gresiant ar kilus karui bei ekstremalioms situacijoms.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) siūlo tikslinti tvarką, kuria vadovaujantis būtų evakuojami Lietuvos gyventojai gresiant ar kilus karui bei ekstremalioms situacijoms.

Kaip BNS sakė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, tvarka keičiama atsižvelgiant į „pasikeitusią geopolitinę situaciją ir įvykius Ukrainoje“.

„Tikslas paprastas ir aiškus: mes privalome užtikrinti tinkamą pasirengimą galimam gyventojų evakavimui gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, taip pat įvedus karo padėtį. Žmonių evakavimas yra viena sudėtingiausių civilinės saugos priemonių, kuriai vykdyti, atsižvelgiant į naujai atsiradusias grėsmes, turime pasiruošti iš anksto – ir kaip įmanoma geriau“, – sakė S. Skvernelis.

PAGD Civilinės saugos valdybos viršininkas Jūris Targonskas sakė, kad naujojoje tvarkoje sukonkretinamos kai kurių evakavime dalyvaujančių institucijų funkcijos bei aiškiai įtvirtinama, kas būtų atsakingas už kalinių ir ligonių evakavimą.

„Sukonkretinamos nuostatos dėl tam tikrų grupių, pavyzdžiui, nustatoma, kas atsakingas už kalinių, ligoninių, senelių namų, socialinių įstaigų evakavimą. Taip pat sukonkretinamos nuostatos dėl tarpinių evakuacijos punktų, numatoma, kad vaikai nebūtų pervežami per tarpinius punktus“, – sakė PAGD atstovas.

Anot jo, numatoma, kad savivaldybėse, kuriose yra pataisos ir įkalinimo įstaigos, už evakuaciją bus atsakingas Kalėjimų departamento operacijų centras. Iki šiol už tai buvo atsakingi savivaldybių administracijų vadovai. Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) būtų perkeliama atsakomybė už didžiųjų gydymo įstaigų, pavyzdžiui, Vilniaus Santariškių ar Kauno klinikų bei kitų, kurių steigėja yra SAM, evakavimą. Ministerijai taip pat būtų pavedama rūpintis ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančių asmenų evakavimą.

Projekte be kita ko numatyta, kad vaikų globos namuose gyvenantys vaikai, senelių globos namų ir neįgaliųjų socialinės globos namų gyventojai ir kitose socialinių paslaugų įstaigose socialines paslaugas gaunantys asmenys, taip pat ligoninių pacientai iš šių įstaigų evakuojami įstaigų ar kitomis transporto priemonėmis. Pirmiausia būtų evakuojami neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, juos prižiūrintys bei slaugantys asmenys, nėščios moterys, šeimos su mažamečiais vaikais.

Patikslinta, kad savivaldybių administracijų direktoriai tvirtins, ką deleguoti į evakavimą vykdančių gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų sudėtį. Taip pat sukonkretinamos institucijos, su kuriomis savivaldybių administracijos turi derinti evakavimo žingsnius.