Lietuvoje

2015.05.25 10:49

Vilniaus savivaldybės laukia reforma: mažiau departamentų bei darbuotojų ir jokių pensininkų

Violeta Grigaliūnaitė, 15min.lt2015.05.25 10:49

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos laukia permainos. Pagal dabar pateiktą projektą bus mažiau departamentų, mažiau darbuotojų, siūloma atleisti pensinio amžiaus specialistus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos laukia permainos. Pagal dabar pateiktą projektą bus mažiau departamentų, mažiau darbuotojų, siūloma atleisti pensinio amžiaus specialistus.

Tikinama, kad dėl šios pertvarkos miestas net finansinių nuostolių neturės. Tačiau profesinės sąjungos bent kol kas su pasiūlymais nesutinka, ketinama sėsti prie derybų stalo ir svarstyti kiekvieną pertvarkos plano punktą.

Po savivaldos rinkimų ir valdžios pokyčių Vilniuje praėjus mėnesiui savivaldybės koridoriuose vėl neramu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros reformos planas. Apsispręsti dėl jo teks sostinės tarybai, bet pirmiausia planui pritarti turi savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos komitetas.

Profsąjungos nepritaria

Pastarasis pritarti neskuba. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Darius Šaluga 15min.lt sakė, kad profesinė sąjunga dabartiniam projektui tikrai nepritars. Todėl nutarta sudaryti darbo grupę ir analizuoti kiekvieną būsimosios pertvarkos punktą.

Punktų – ne vienas. Į būsimojo tarybos sprendimo projektą įrašyta, kad didžiausias leistinas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius bus 830. Šiuo metu buvo 937.

Svarbiausi pokyčiai išskirti tokie: centralizuojami viešieji pirkimai (kas reiškia, kad visus viešuosius pirkimus vykdys Viešųjų pirkimų skyrius, šios funkcijos neteks departamentai ir dukterinės įmonės) ir naikinami du departamentai – Ekonomikos ir investicijų bei Aplinkos ir energetikos. Dalis šių departamentų skyrių iš viso naikinama, dalis – perkeliama į kitus skyrius.

Atleis pensininkus?

Reorganizacija palies beveik visus miesto savivaldybės administracijos departamentus, tik Personalo departamentas šiame etape neliečiamas. Kitur migruoja ar sujungiami skyriai, dalis jų naikinama ir pan.

Tarp rekomendacijų, kiek pavaduotojų gali turėti departamentų ar skyrių vadovai, įsiterpia ir štai toks – „Siūlytina atleisti darbuotojus, kuriems suėjo pensinis amžius, išskyrus darbuotojus, kurių funkcijų svarbą pagrįs departamentų vadovai“.

Jokių neigiamų pasekmių šis sprendimas neturės, tikinama aiškinamajame rašte. O ir papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės, nes išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms turėtų užtekti pinigų, numatytų darbuotojų užmokesčio fonde šiais metais. Užtat kitąmet tikimasi sutaupyti 15 proc. šio fondo lėšų ir socialinio draudimo mokesčio.

Bandys derėtis

Profesinės sąjungos atstovai šias permainas kritikuoja. Anot sąjungos pirmininko D. Šalugos, savivaldybės administracijos struktūros pakeitimas palies kiekvieną žmogų – jis arba bus atleistas iš darbo, arba ne.

„Tvyros psichologinė įtampa ir tai efektyvumo tikrai nepakels. Todėl bus sudaryta iš profesinės sąjungos komiteto ir administracijos atstovų darbo grupė, kuri diskutuos toliau dėl šitos reorganizacijos būtinybės, jos logiškumo ir dėl kiekvieno žmogaus galimybės išsaugoti darbo vietą“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas.

D. Šalugos teigimu, 100 darbuotojų, kurių nebeliks, yra daug, tačiau reorganizacija atidaro duris ir kitų žmonių atleidimui. „Mus meras patikino, kad politinių susidorojimų nebus. Bet žodžių juk neprisegsi prie nieko, prie teisminių dokumentų ar pan., todėl mes linkę susėsti ir civilizuotai kalbėtis. Nuo pat pirmosios naujojo mero darbo dienos esame linkę į dialogą, kad kuo mažiau nukentėtų mūsų žmonės“, – kalbėjo pirmininkas.

Neramina ir eilutė dėl pensinio amžiaus darbuotojų atleidimo. Pastarųjų, anot D.Šalugos, nėra labai daug savivaldybėje, tačiau vargu ar amžius gali būti kriterijus siekiant atleisti bet kurį žmogų.

„Galbūt šie žmonės, bent dalis jų, socialiai yra mažiau pažeidžiami, bet nebūtinai. Nagrinėsime kiekvieną atvejį, ieškosime kompromisų. Nesakau, kad pakeitimai nėra įmanomi, bet jie turi būti logiški, pagrįsti ir kažką atnešti pačiai savivaldybei. O dangstytis lozungais, kad čia norime kažką suaktyvinti ir pan., nereikėtų. Reikia atsižvelgti į žmones, jų darbą ir viską padaryti objektyviai“, – sakė D. Šaluga.

„Raganų medžioklės“ nebus?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė tvirtina, kad reforma buvo būtina ir padės ne tik sutaupyti, bet ir efektyviau dirbti. Pateikiame visą interviu su A. Vaitkunskiene apie šią pertvarką, kuri planuojama Vilniaus miesto savivaldybėje. Jeigu bus sutarta, ją ketinama įgyvendinti jau rudenį.

– Kodėl tokia restruktūrizacija Vilniaus miesto savivaldybėje yra planuojama?

– Dėkoju už klausimą, leidžiantį atskleisti pradėto įgyvendinti pokyčio esmę. Permainos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizacinėje struktūroje yra būtinos.

Visi žinome, kad šių metų kovo pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės skolos viršijo 300 mln. eurų, daugybė skolų pradelsta ir mokami delspinigiai. Tai – milžiniška skola, kuriai suvaldyti būtina atsakinga ir efektyviai dirbanti administracijos komanda.

Šiuo metu savivaldybės administracijoje dirba per 900 darbuotojų (neįskaitant darbuotojų, dirbančių savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose). Visi suprantame, kad iš esmės kiekvieną administracijos darbuotoją samdo ir algą jam moka patys vilniečiai, todėl administracijos komandos atsakomybė – kuo greičiau pertvarkyti savo veiklą taip, kad kuo geriau tarnautume vilniečiams ir miesto svečiams, tenkintume jų lūkesčius, laiku spręstume svarbius vilniečiams klausimus, duotume greitus atsakymus, įvairius leidimus ir visa, ko iš mūsų tikimasi.

Nustatėme, kad iki šių metų balandžio kai kurių svarbių darbų vykdymas savivaldybės administracijoje gerokai vėlavo ir tai lėmė praradimus vilniečių šeimoms.

Pavyzdžiui, nors administracijoje yra gan gausus darbuotojų skaičiumi Aplinkos ir energetikos departamentas (kurio struktūroje yra dar ir gausūs skyriai), jis labiausiai iš visų administracijos struktūrinių padalinių buvo atsakingas už Atliekų tvarkymo ir rūšiavimo mažinant aplinkos taršą Vilniuje programos įgyvendinimą, tačiau programos įgyvendinimo darbai Vilniaus mieste jau pavėlavo beveik metus, tuo metu kai kurių kitų Lietuvos savivaldybių administracijos savo darbus atliko laiku ir jau pradėjo dirbti pagal naująjį modelį, sudarantį galimybes kiekvienam žmogui, rūšiuojančiam atliekas, mokėti už šiukšlių išvežimą mažiau.

Skyriai dubliavo savo veiklą

Administracijoje buvo per menkai koordinuojamas ir pernelyg išskaidytas daugybėje skyrių investicinių miesto plėtros projektų, kurių finansavimas galimas iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinimas, o tam, kad ES lėšos būtų kuo geriau panaudotos vilniečių labui, itin svarbus projektų koordinavimas su Vidaus reikalų, Aplinkos, Susisiekimo ministerijomis ir itin aukšta projektų rengėjų kvalifikacija.

Pažymėtinas ir kitas dalykas – nemažai svarbių darbų, reikalaujančių itin aukštos kvalifikacijos ir spartos, šiuo metu yra „išbarstyti“ daugybėje administracijos padalinių ir atliekami ne visada kokybiškai – tai visų pirma pasakytina apie viešuosius pirkimus, kuriais užsiima daugelis administracijos padalinių, tuo metu tai labai aukštos kvalifikacijos ir specialių žinių reikalaujantis darbas, jo vykdymas turi būti sukoncentruotas viename padalinyje, kurio veiklai keliami ypač aukšti skaidrumo, atvirumo visuomenei ir kompetencijos reikalavimai.

Manau, kad, jei viešieji pirkimai administracijoje būtų buvę organizuojami viename padalinyje, kurio veiklos kontrolei būtų buvę taikomi aukšti standartai, žymiai didesnis skaičius regiono mažų ir vidutinių įmonių, smulkių verslininkų būtų gavę užsakymų įvairioms paslaugoms ir būtų sukūrusios daugiau darbo vietų.

Teko pasidomėti ir kai kurių buvusių renginių sąmatomis bei sąskaitomis už įvairius kultūrinius renginius – manau, rasime rezervų savivaldybės skolai mažinti.

„Šlubavo“ darbo drausmė

Ne paslaptis ir tai, kad administracijoje „šlubavo“ darbo drausmė, vėluodavo atsakymai į laiškus vilniečiams.

Džiugu, kad komandoje radome daug entuziastingų ir gabių darbuotojų, kurie laukė permainų ir pasiūlė daug idėjų, kaip pertvarkyti veiklą bei kur glūdi vilniečių pinigų taupymo rezervai.

Savivaldybės kontrolieriaus atliktų auditų, valstybės kontroliuojančių institucijų tyrimų medžiaga, kuri yra prieinama viešai, atskleidžia nemažai administracijos veiklos trūkumų, kurie turi įtakos Vilniaus bendruomenės gyvenimo kokybei. Šiuos trūkumus su visa komanda šalinsime kartu, kursime naujus darbuotojų motyvavimo ir savitarpio pagalbos įgyvendinant tikslus skatinimo būdus.

– Pagal planą pareigybių skaičius mažėja šimtu, vadinasi, tiek bus atleista žmonių tikrai, ar tai nėra per didelis skaičius Vilniaus miesto savivaldybei?

– Iškart trumpai ir aiškiai atsakysiu, kad administracijoje bus atleista mažiau negu šimtas darbuotojų, nes dalis darbo vietų nėra užimtos.

Taip pat – kad nei teisės, nei etikos normos vykdant šią pertvarką nebus pažeistos. Visi turėtume žinoti, kad administracijos struktūros pertvarka dar tik pradedama vykdyti, atidžiai įvertinant ir peržiūrint kiekvienos funkcijos (kaip jau minėjau – ar tai būtų aplinkosauga, ar viešųjų pirkimų organizavimas, ar miesto gatvių tvarkymas, ar kalėdinių renginių organizavimas) atlikimo vilniečiams svarbą, strateginius veiklos prioritetus, galimybes panaikinti funkcijų dubliavimąsi ir sumažinti administracijos išlaikymo naštą, pagreitinti atsakymų, statybų leidimų ir konsultacijų vilniečiams teikimą.

Ši pertvarka – tai didžiulis kartu su administracijos teisininkais, personalo specialistais, padalinių vadovais pradedamas vykdyti darbas, kuris truks dar ne vieną mėnesį. Tai ir konsultavimasis su administracijos darbuotojų profesine sąjunga. Įvykdytos pertvarkos rezultatais vilniečiai netruks įsitikinti.

Naikinami „tik du“ departamentai

– Kodėl naikinami net du departamentai – Aplinkos ir energetikos bei Ekonomikos ir investicijų?

– Administracijos struktūra šiuo metu yra itin griozdiška ir hierarchiška. Beje, užduoto klausimo frazę „net du“ neišvengiamai vertėtų pakeisti į „tik du“, nes tai tik 2 iš net 17 (arba 11,8 proc.) iš visų aukščiausios atsakomybės padalinių.

Struktūroje yra ir departamentai, ir skyriai jų viduje, ir dar yra poskyriai tų departamentų skyrių viduje, ir dar kelių lygių specialistai tuose poskyriuose.

Tokia paini struktūra kelia pagrįstą abejonę – ar ji tarnauja vilniečiams, ar iš dalies „apsitarnauja“ save pati, kol kiekvienas surenka daugybę vizų ant gan paprasto savo esme dokumento.

Aplinkos ir energetikos departamento svarbiausios funkcijos savo esme ir darbų turiniu yra miesto ūkio tvarkymo ir inovacijų jame diegimo funkcijos: aplinkosaugos (pavyzdžiui, kad medžiai su juose perinčiais paukščiais ir jaunikliais lizduose ir inkiluose mieste nebūtų kertami pavasarį ir vasarą, kas iki šiol nusikaltėliškai buvo daroma), atliekų tvarkymo jas išrūšiuojant, kad mažintume taršą, energijos taupymo, šilumos ūkio pertvarkos taip, kaip tai numatyta valstybės programoje, ir visos kitos – neabejotinai išliks, tik bus įgyvendinamos dar geriau, efektyviau bendradarbiaujant su ministerijomis.

Tačiau, kadangi tai savo esme miesto ūkis, tai ir siūloma šio departamento struktūrinius padalinius – skyrius ir juose vykdomas funkcijas – perkelti į Miesto ūkio ir transporto departamentą, pasiekiant didesnę veiklos sinergiją.

Ekonomikos ir investicijų departamento kai kurios funkcijos (Europos Sąjungos programų skyriaus departamente, Investicijų skyriaus tame pačiame departamente) labai daug bendro turi su Miesto plėtros departamento kuriamais ir įgyvendinamais projektais, o kai kurios funkcijos labai artimos su Finansų departamento skyrių funkcijomis, todėl, siekiant didesnės sinergijos, šio departamento skyriai bus perkelti į kitus, itin susijusius funkcijomis departamentus.

Siūloma padidinti vaidmenį ir atsakomybę būtent departamentų struktūroje veikiančių skyrių, kurie turi tapti svarbiais kompetencijos centrais, administracijoje yra daug kompetentingų skyrių vadovų.

Papildomų atleidimų nebus

– Restruktūrizacija visada siejasi su tuo, kad atleisti galima neįtikusius ar tiesiog nepatinkančius darbuotojus, ar šįkart taip neatsitiks?

– Neatsitiks. Valdymo menas – patobulinti sistemą ir organizacijos kultūrą, o ne atleisti iš darbo žmogų. Bet kartais, jei akis bado laiku neįvykdyti darbai, vilkinimas ar kokybės stoka – tai yra neišvengiama.

– Profesinės sąjungos sako, kad šio projekto nepalaikys, kiek svari bus jų nuomonė?

– Administracijos profesinės sąjungos komiteto nuomonė – labai svarbi. Tačiau neabejoju, kad apie kai kuriuos buvusius sistemos trūkumus tie profesinės sąjungos nariai, kurie yra ilgamečiai savivaldybės darbuotojai, tiesiog puikiai žino. Todėl neabejoju, kad susitarimą daugeliu klausimų pagaliau pasieksime.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.