Lietuvoje

2015.05.21 13:26

Darbuotojai galės jaustis saugesni – PSD įsigalios anksčiau

BNS 2015.05.21 13:26

Pagal šiuo metu galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą, Privalomasis socialinis draudimas (PSD) įsigalioja nuo pirmojo arba net nuo trečiojo atlygio, tačiau paskutiniai įstatymo pakeitimai leis darbuotojams saugiems pasijusti anksčiau.

Pagal šiuo metu galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą, Privalomasis socialinis draudimas (PSD) įsigalioja nuo pirmojo arba net nuo trečiojo atlygio, tačiau paskutiniai įstatymo pakeitimai leis darbuotojams saugiems pasijusti anksčiau.

Priimtomis pataisomis nuspręsta nuo 2016 m. sausio 1 d. aiškiai nustatyti privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo pradžią ir pabaigą visiems asmenims: darbuotojai, valstybės tarnautojai, taip pat asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, apdraustaisiais taps nuo atitinkamo statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos.

Asmenys, kurie patys mokės PSD įmokas drausti bus nuo tos dienos, kurią jie pradės mokėti PSD įmokas iki to mėnesio, už kurį PSD įmokos sumokėtos, paskutinės dienos.

Įsiskolinę už PSD įmokas, fondo biudžeto lėšomis apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis galės naudotis tik šias skolas sumokėję, bet ne daugiau kaip už 5 metus. Ši nuostata nebus taikoma asmenims, kurių skolos priskaičiuotos už laikotarpį iki įstatymo įsigaliojimo.

Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės pareigūnams, politikams privalomasis sveikatos draudimas (PSD) įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys jas pradėjo mokėti, o asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorinę sutartį, individualia veikla besiverčiantiems, kitiems įstatyme numatytiems asmenims – tik kitą mėnesį po to, kai 3 mėnesius už juos buvo mokamos PSD įmokos arba jie patys jas mokėjo, arba nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų (MMA) dydžio įmoką.

Konstitucinis Teismas antrąją dalį pripažino prieštaraujančia Konstitucijai, todėl šiuo metu asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorinę sutartį, individualia veikla besiverčiantiems, savarankiškai mokantiems, PSD įsigalioja nuo tos dienos, kurią pradėtos mokėti įmokos.

Už naujas nuostatas balsavo 98 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.