Lietuvoje

2013.01.14 07:56

Vilniuje liepsnojo atminimo laužai

Laisvės gynėjų dienos minėjimo išvakarėse Vilniuje vėl liepsnojo atminimo laužai. Prie Seimo, televizijos bokšto ir LRT, kur prieš 22 metus minios beginklių žmonių pasitiko sovietų desantininkus, buvo prisimintos tos nakties aukos – 14 žuvusiųjų, paaukojusių gyvybes už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.  

Laisvės gynėjų dienos minėjimo išvakarėse Vilniuje vėl liepsnojo atminimo laužai. Prie Seimo, televizijos bokšto ir LRT, kur prieš 22 metus minios beginklių žmonių pasitiko sovietų desantininkus, buvo prisimintos tos nakties aukos – 14 žuvusiųjų, paaukojusių gyvybes už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

1991-ųjų sausio 13-oji, antra valanda nakties. Vilniaus televizijos bokštas supamas tankų ir ginkluotų desantininkų, prieš juos – tik beginkliai žmonės, kurie jau keletą naktų čia budi. Pasipila pirmieji šūviai, o tankai rieda nepaisant, kad po jų vikšrais krenta žmonės.  

Tuo metu kareiviai puola ir kitus svarbius pastatus Vilniuje. Vienas jų – Lietuvos radijas ir televizija. Čia tą naktį dirbę darbuotojai transliacijos nenutraukė tol, kol užrakintas studijos duris išlaužė desantininkai. 

„Toks siutas mane suėmė. Kodėl aš turiu išeiti, po paraliais? Čia mano vieta, aš čia dirbu, gyvenu ir turiu išeiti. Vos nesusimušiau su tuo desantininku. Paskui mus palaikė toje aparatinėje, išvarė, pastatė prie sienos ir iškratė“, – pasakojo LRT radijo laidų vedėja Bernadeta Lukošiūtė.

Tą naktį sovietų kariams šturmuojant televizijos bokštą ir Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, žuvo trylika žmonių, šimtai sužeista. Dar vienas sužeistasis nuo šautinių žaizdų mirė vasario 18-ąją. Prisimenant kruvinus sausio 13-osios įvykius ir jų aukas, prie Seimo, Televizijos bokšto ir LRT vėl suliepsnojo atminimo laužai, padėtos gėlės. 

„Kai aš pėsčia išėjau į savo darbą, į Raudonojo kryžiaus ligoninę, mačiau visą tą siaubą, ir Loretą Asanavičiūtę, ir visus kitus sužeistuosius prie bokšto. Tai tokie įspūdžiai, kurių ištrinti iš atminties neįmanoma“, – prisiminė Seimo vicepirmininkė Irena Degutienė.

Nuo tos nakties prabėgo 22 metai, tačiau prie atminimo laužų susirinkę žmonės ją prisimena kaip siaubingiausią įvykį savo gyvenime.

„Visa laiką matau tuos šaudymus. Bet žmonės neišsigando. Ir vaikai čia buvo, čiupo ranką, kabinosi“, – sakė vyras.

„Tankai važiavo pro Lazdynų parduotuvę, kilo į kalnus, o mūsų langai visi drebėjo. Mano mama tremtinė neišlaikė ir išvažiavo namo, nes, sako, prasideda kiti vežimai. Tai man tokia naktis ir liko atmintyje – baisi, be galo baisi“, – prisiminė kalbinta moteris.

„Minios žmonių, visi kažko laukia, tvyro ore tokia nuojauta, kad kažkas turi įvykti.  Bet visi žmonės buvo čia ir nesitraukė“, – pasakojo vilnietė.

Seime surengtos ir atvirų durų dienos, čia vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimo programos renginiai, kuriuose meno kolektyvai pristatė parengtas kompozicijas, o mažieji Šeimos centro organizuotose dirbtuvėlės galėjo pasigaminti trispalvę apyrankę, suklijuoti vėliavėlę, pagaminti meilės Lietuvai širdutę. 

Sekmadienį, sausio 13-ąją, pirmiausia bus padėta gėlių prie Kovo 11-ajai skirto paminklo Nepriklausomybės aikštėje, čia vėliau vyks ir vėliavos pakėlimo ceremonija. Seime bus įteiktos laisvės premijos, tęsis atvirų durų dienos. Vilniaus arkikatedroje bus laikomos šventos mišios, o Antakalnio kapinėse pagerbtos Sausio 13-osios aukos.

Minėjimo renginiai vyks ir kituose šalies miestuose ir miesteliuose.