Lietuvoje

2019.04.11 06:15

Skvernelis pristatys vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitą: kokius darbus išskirs premjeras?

Ketvirtadienį premjeras Saulius Skvernelis ketina pateikti Seimui Vyriausybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

Joje apžvelgiami pagrindiniai Vyriausybės 2018 metų veiklos rezultatai ir artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai.

„Apibendrinant galima teigti, kad 2018 m. pakloti pamatai ir artimiausiu metu planuojami Vyriausybės darbai padės užtikrinti tolesnę šalies ekonomikos pažangą, susidoroti su kylančiais socialiniais ir demografiniais iššūkiais, švelninti nacionalinio saugumo grėsmes, efektyviai kovoti su korupcija ir gerinti kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę“, - sako ministras pirmininkas S. Skvernelis.

Jo vertinimu, 2018 m. Lietuvos ekonomikai buvo ypač sėkmingi, o kai kuriose srityse pasiekta istoriškai geriausių rezultatų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo tempas pernai siekė 3,4 proc., nedarbo lygis sumažėjo ir nukrito iki 6,2 proc., šalies darbo užmokestis padidėjo 9,6 proc., suvaldytas maisto kainų augimas. 

„Džiaugiuosi, kad prie šių rezultatų reikšmingai prisidėjo Vyriausybės vykdoma veikla ir 6 struktūrinės reformos“, - sako S. Skvernelis. 

Siekiant įveikti vis dar esančius socialinės atskirties ir skurdo iššūkius, 2018 m., anot Vyriausybės vadovo, buvo sėkmingai įgyvendinami darbo santykiams gerinti, darbo pajamoms ir socialinėms išmokoms didinti skirti darbai: palyginti su 2017 m., valstybės remiamos pajamos didėjo 20 proc. (nuo 102 iki 122 eurų), vidutinis socialinės pašalpos dydis per mėnesį vienam gyventojui išaugo 23,5 proc. (nuo 65 iki 80 eurų). Nuosekliai didinta vidutinė senatvės pensija - 2018 m. ji padidėjo ketvirtadaliu: nuo 255 eurų (2016 m.) iki 319 eurų (2018 m.). 

Premjeras pažymi, kad pernai daug dėmesio skirta šeimai palankios aplinkos kūrimui, skurdo mažinimui ir gimstamumo didinimui: plėtotos viešosios paslaugos (pradėtos teikti bandomosios apsaugoto būsto, laikino atokvėpio, atvejo vadybos ir kitos paslaugos), įvestos finansinės paskatos pirmajam būstui regionuose įsigyti, nuo 30 iki 50 eurų padidinti vaiko pinigai. Siekiant paskatinti įvaikinimą mūsų šalyje, nuo 2018 m. pradėta mokėti nauja 304 eurų išmoka įvaikinus vaiką. 

„Vykdant sveikatos struktūrinę reformą, trumpėjo eilės pas gydytojus. 2018 m. pas šeimos gydytoją per 7 dienas pateko net 89 proc. asmenų. Vyriausybei įgyvendinus vaistų kainoms mažinti skirtas priemones, iki 2,5 euro sumažėjo vidutinė priemoka, tenkanti vienam receptui. Papildomai pradėti kompensuoti net 45 vaistai, kurie prieš tai nebuvo kompensuojami“, - sako S. Skvernelis. 

Vyriausybės ataskaitoje pažymima, kad įgyvendinus etatinio mokytojų apmokėjimo pirmąjį etapą, mokytojų vidutinis bruto darbo užmokestis 2018 m. buvo 14 proc., arba 136 eurais, didesnis nei 2017 m. Vykdant švietimo ir mokslo sistemos struktūrinę reformą, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti skirta 23 mln. eurų ir tai leido padidinti atlyginimus vidutiniškai 20 proc. 

Per dvejus metus viešosiose gydymo įstaigose dirbančių gydytojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 307 eurais (20 proc.), o slaugytojų - 179 eurais (23 proc.). Prognozuojama, kad 2019 m. kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai didės apie 20 proc. 

S. Skvernelio teigimu, pagal korupcijos suvokimo indeksą pernai Lietuva liko 18 vietoje iš 28 ES valstybių. 

„Pagal Pasaulio banko 2018 m. paskelbtą reitingą „Doing Business 2019“ Lietuva pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją - 14 vietą tarp 190 šalių ir yra viena iš pasaulio valstybių, kuriose verslo sąlygos palankiausios. Tarp ES valstybių narių Lietuva užima 4 vietą ir aplenkia Estiją, Suomiją ir Latviją“,- pažymima ataskaitoje. 

Joje taip pat teigiama, kad sėkminga Vyriausybės veikla ir jos rezultatai lėmė ir imigracijos bei emigracijos rodiklių kaitą - 2018 m. emigracijos ir imigracijos santykis geriausias nuo 1990 m. 

S. Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės ataskaitos priede apžvelgtas 2018-2019 m. Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimas. Kitas priedas skirtas 2018 metų nacionalinio saugumo būklei ir plėtrai aptarti.

Seimo Statutas numato, kad kiekvienais metais (iki kovo 31 d.) Vyriausybė privalo pateikti savo metinę veiklos ataskaitą, kurioje taip pat turi būti aptarti ir artimiausio laikotarpio Vyriausybės veiklos prioritetai. Vyriausybės veiklos ataskaitą pateikia ministras pirmininkas, kuris pateikimo metu atsako į Seimo narių klausimus. 

Vyriausybės ataskaitos pateikimo metu Seimo posėdyje dalyvauja ir visi ministrai, kurie Seimo narių pageidavimu taip pat atsako į klausimus.

Po Vyriausybės ataskaitos pateikimo ją svarsto Seimo komitetai ir rengiama speciali Seimo diskusija, kurios pabaigoje Seimas gali priimti rezoliuciją. 

Pernai premjeras S. Skvernelis Vyriausybės 2017 metų ataskaitą Seimui pristatė balandžio 10 dieną.