Lietuvoje

2015.09.08 13:45

R. Sinkevičius: elektroniniam balsavimui pritaria ir tie, kurie nežada juo naudotis

ELTA 2015.09.08 13:45

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pabrėžia, kad gyventojai pasitiki elektroniniu balsavimu, o tokios procedūros įvedimas leistų sumažinti administracines išlaidas ir būtų patogesnis piliečiams.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pabrėžia, kad gyventojai pasitiki elektroniniu balsavimu, o tokios procedūros įvedimas leistų sumažinti administracines išlaidas ir būtų patogesnis piliečiams.

Anot LOGIN progreso konferencijoje kalbėjusio ministro, atlikta apklausa atskleidė, kad balsavimui internetu pritaria beveik du trečdaliai Lietuvos gyventojų (65 proc.). Tokį balsavimą aktyviai palaiko ir 300 tūkst. žmonių su negalia interesams atstovaujančios organizacijos. R. Sinkevičiaus nuomone, tokius skaičius lemia bendras gyventojų pasitikėjimas informacinėmis technologijomis.

„Įvedus elektroninį balsavimą, sumažėtų administracinė našta piliečiams, būtų sutaupyta valstybės biudžeto lėšų. Patogesnis būdas atlikti savo pilietinę pareigą paskatintų rinkėjus, ypač jaunus žmones ir laikinai gyvenančiuosius užsienyje, aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose ir referendumuose. Be to, būtų dar labiau įtvirtintas Lietuvos, kaip inovatyvios ir atviros technologijoms valstybės, įvaizdis tarptautinėje erdvėje“, – kalbėjo ministras.

Remiantis kitų šalių patirtimi, informacinės sistemos sukūrimas gali trukti apie 1,5–2 metus po to, kai priimamas įstatymas ir skiriamas finansavimas. Šiam tikslui planuojama panaudoti informacinės visuomenės plėtrai numatytas ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų lėšas, kurių poreikis gali siekti apie 2,5 mln. eurų.