Lietuvoje

2019.04.10 16:42

Kultūros ministras: turime siekti, kad regionai nebepatirtų kultūrinės atskirties

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas trečiadienį Taujėnuose vykusiame Lietuvos savivaldybių kultūros ir švietimo skyrių vadovų susitikime kartu su kultūros viceministre Gintaute Žemaityte pristatė baigiamos rengti Lietuvos kultūros politikos strategijos „Kultūra 2030“ kryptis ir pagrindines nuostatas.

Ministro vadovaujama darbo grupė vasario-kovo mėnesiais vykusiuose susitikimuose su įvairių kultūros sričių specialistais, taip pat ir su savivaldybių kultūros įstaigų bei kultūros centrų atstovais konsultavosi dėl šio strateginio dokumento tobulinimo.

Ministras atkreipė dėmesį, kad baigiamame rengti Lietuvos kultūros politikos strategijos „Kultūra 2030“ projekte stiprinamas dėmesys regionams siekiant juose kuo labiau sumažinti kultūrinę atskirtį ir skatinti profesionalųjį meną, ugdyti visuomenės kūrybiškumą.

„Be kultūros veiksnio neįmanoma šiuolaikiška politinės demokratijos raida, ekonominis augimas, socialinė darna ir visavertis kiekvieno Lietuvos žmogaus gyvenimas“, - sakė ministras.

Ministras M. Kvietkauskas taip pat pasidžiaugė darbą pradėjusiomis regioninėmis kultūros tarybomis, išaugusia mokinio Kultūros paso paslaugų apimtimi - juo dabar gali naudotis visų klasių moksleiviai visoje Lietuvoje.