Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Vis daugiau lietuvių renkasi profesines mokyklas

ELTA2015.09.08 13:45

Profesinio išsilavinimo šiuo metu siekia 46,5 tūkst. lietuvių – 2 proc. daugiau nei praėjusiais mokslo metais, rodo statistika. Anot Švietimo informacinių technologijų centro, kuris  remiasi Statistikos departamento duomenimis, 2014–2015 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 76 profesinio mokymo įstaigos. Kaip ir ankstesniais metais, jose mokėsi daugiau vyrų (58 proc.) nei moterų (42 proc.).

Profesinio išsilavinimo šiuo metu siekia 46,5 tūkst. lietuvių – 2 proc. daugiau nei praėjusiais mokslo metais, rodo statistika. Anot Švietimo informacinių technologijų centro, kuris  remiasi Statistikos departamento duomenimis, 2014–2015 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 76 profesinio mokymo įstaigos. Kaip ir ankstesniais metais, jose mokėsi daugiau vyrų (58 proc.) nei moterų (42 proc.).

2014 m. į profesinio mokymo įstaigas įstojo 23,3 tūkst. mokinių. Tai 0,9 tūkst. daugiau nei 2013-aisiais. 2014 m. iš 31,8 tūkst. įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių kas penktas (6,7 tūkst.) tęsė mokslą profesinio mokymo įstaigose, iš 28,8 tūkst. įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą – kas dešimtas (3,0 tūkst. mokinių) pradėjo mokytis profesijos.

Per metus stojančiųjų į profesines mokymosi įstaigas su aukštuoju išsilavinimu padaugėjo 4,5 karto – nuo 319 iki 1 435.

Beveik pusė visų profesinio mokymo įstaigų mokinių mokosi ne tik profesijos, bet ir bendrojo lavinimo dalykų. Pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose siekia įgyti 23 tūkst., arba 49 proc. mokinių.

2014 m. profesinio mokymo įstaigos parengė 15 tūkst. specialistų, tarp jų daugiausia – vadybos ir verslo, paslaugų specialistų (po 3,1 tūkst.), inžinerijos (3 tūkst.), architektūros ir statybos (2,1 tūkst.). Brandos atestatus kartu su profesija gavo 5 tūkst. (15 proc.) visų šalies abiturientų.

2014-aisiais profesinio mokymo įstaigose dėstė 3,6 tūkst. pedagogų – 10 proc. mažiau nei 2010 m. 83 proc. pedagogų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 13 proc. – aukštesnįjį, 4 proc. – vidurinį.

Eurostato duomenimis, 2013 m. Europos Sąjungoje 50 proc. vidurinio mokymo lygmens, kuris apima bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą, mokinių mokėsi profesijos, Lietuvoje tokių buvo 29 proc. (2014 m. – 28 proc.).

Gaisras Kaune
9
2021.05.07 11:55

Milžiniškas gaisras Kaune užgesintas: užsiliepsnojo metalo atliekos, didelis dūmų kamuolys buvo matomas iš toli

užterštas vanduo galimai tekėjo į Nemuną; atnaujinta 19.00
9
Saulius Skvernelis
2021.05.07 09:27

Skvernelis: rengiamas partnerystės įstatymas iš esmės įteisintų vienalyčių santuoką

palaiko „Šeimos maršo“ idėją; atnaujinta 17.18
Ingrida Šimonytė
Klaipėdos ritmas 23