Kultūra

2012.10.02 12:38

Lietuvos valdovų dvaro kompozitorių muzika minės karališkų jungtuvių sukaktį

ELTA2012.10.02 12:38

Senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“ atsisveikina su klausytojais karališkųjų vestuvių paminėjimo koncertu. Trečiadienį Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Valdovų rūmuose skambės Lietuvos valdovų dvare dirbusių kompozitorių muzika.

Senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“ atsisveikina su klausytojais karališkųjų vestuvių paminėjimo koncertu. Trečiadienį Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Valdovų rūmuose skambės Lietuvos valdovų dvare dirbusių kompozitorių muzika.

Festivalio koncerte „Silva rerum 1562“ bus prisimintos prieš 450 metų spalio 4 dieną Vilniaus katedroje įvykusios ir Valdovų rūmuose švęstos Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto sesers Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio, būsimo Švedijos karaliaus Jono Vazos jungtuvės. Jų sūnus Zigmantas Vaza vėliau tapo Lenkijos ir Lietuvos valdovu ir pradėjo beveik šimtmetį trukusią Vazų dinastijos valdymo epochą.

Kotrynos Jogailaitės ir Jono Vazos santuoka koncerto programoje tarsi atspindima ano meto metraštyje - lotyniškai „daiktų mišku“ („Silva rerum“) XVI–XVIII amžiuje vadinosi savotiškos Lenkijos ir Lietuvos aukštuomenės namų kronikos, kuriose būdavo fiksuojami šeimos įvykiai, atsispindėjo valstybės gyvenimas, būdavo dedami dienoraščių, laiškų fragmentai ir pan. Išskirtinis karališkosios aplinkos įvykis tampa pretekstu to meto muzikinei aplinkai pristatyti.

Kultūra, ypač muzikos menas, Žygimanto Augusto laikais ypač klestėjo. Jo dvare, įsikūrusiame Vilniuje, dirbo visas būrys žymiausių to meto Europos muzikų, skambėjo jų kompozicijos. „Silva rerum 1562“ programa pristato Vaclovo Šamotuliečio, Valentino Bakfarko, Ciprijono Bazyliko, Jano iš Liublino ir kitų čia dirbusių bei kūrusių autorių kūrinius.

Programos kūrinius atliks nuolatiniai Lietuvos senosios muzikinės kultūros puoselėtojai – choras ir konsortas „Brevis“.

Karališkųjų jungtuvių 450 metų sukakties proga spalio 4–5 dienomis Vilniuje, Valdovų rūmų muziejuje, vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai – kultūriniai ryšiai“. Tai pirmas Vilniaus konferencijų ciklo „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europos dinastinių ryšių tradicijos“ renginys.

Pasak istorikų, vertinant iš istorinės perspektyvos, ši epocha siejama ne vien su tarptautiniu aktyvumu, karinėmis pergalėmis bei nesėkmėmis, bet ir su mecenatyste, Baroko kultūros ir meno idėjų sklaida.