Kultūra

2015.09.08 13:45

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – nematyta K. Donelaičio epochos paroda

Kristijono Donelaičio metams paminėti Mažosios Lietuvos istorijos muziejus parengė parodą-projektą, kuriuo pristato ne tik K. Donelaičio asmenybę bei kūrybą, bet ir laikmetį, kuriame jis gyveno – XVIII amžiaus Prūsiją. Projektas tęsis visus metus – paroda keliaus po Mažąją Lietuvą ir Kaliningrado sritį.

Kristijono Donelaičio metams paminėti Mažosios Lietuvos istorijos muziejus parengė parodą-projektą, kuriuo pristato ne tik K. Donelaičio asmenybę bei kūrybą, bet ir laikmetį, kuriame jis gyveno – XVIII amžiaus Prūsiją. Projektas tęsis visus metus – paroda keliaus po Mažąją Lietuvą ir Kaliningrado sritį.

Rengdamiesi minėti 300-ąsias lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio gimimo metines, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojai sako laužę galvas – ką parodyti įdomaus, iki šiol dar nematyto. Bendradarbiauti pakvietę kitus Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities muziejus, sumanė pasiūlyti kelionę į istorinę XVIII amžiaus Prūsiją, kaip tik tuomet iš hercogystės tapusią karalyste. 

„Šios temos dar niekas nėra daręs. [...] Stengėmės parodyti epochą, kurioje gyveno K. Donelaitis. Svarbiausius [jos] istorinius procesus, kurie atsispindėjo K. Donelaičio kūryboje“, – pasakojo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos sk. vedėja Zita Genienė.

Kilnojamosios parodos stenduose galima pamatyti retus Prūsijos karaliaus karūnavimo vaizdus, įvairius karalių įsakus, antai – draudimą avėti vyžas ir už tai gręsiančią bausmę – nuplakimą rykšte. O iš K. Donelaičio „Metų“ galima spręsti, kad būrai to draudimo nepaisė.

Jaunuosius lankytojus sudomins plati edukacinė programa – galima pasimatuoti vyžas, pabandyti rašyti žąsies plunksna, išspręsti įvairius kryžiažodžius.

Parodos lankytojams siūloma žvilgtelėti ir į šių dienų Tolminkiemį – rodomas naujas filmas „Tolminkiemis, Donelaitis ir mes“. Filmo kūrėjai jį vadina liūdnu priekaištu kiekvienam lietuviui.

„Jeigu pamiršime Tolminkiemį, tai anai pusei jo nereikės, nes tai nėra jų istorija, tai nėra jų kultūros šaknys. Todėl, kurdama filmą, aš pagalvojau, kad Tolminkiemis nusipelnė tokių ekspedicijų, kaip į Sibirą“, – sakė filmo autorė Agnė Kupliauskienė.

Klaipėdoje paroda veiks iki vasario pabaigos. Vėliau visus metus keliaus po kitus Mažosios Lietuvos ir Kaliningrado srities muziejus.