Kultūra

2014.01.07 18:38

Spektaklio „Atmintis“ centre – kova su gyvenimu

Margarita Alper, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt2014.01.07 18:38

„Atmintis“ – tai spektaklis, kurį šokėja Lora Juodkaitė kūrė pastaruosius metus vis grįždama į Vilnių tarp intensyvių kelionių, gastrolių ir pasirodymų skirtingose pasaulio scenose. Kelionių įspūdžiai, pokalbių nuotrupos, pamąstymai apie politinius, ekonominius, socialinius skirtumus, kurie apriboja žmogaus prigimtį, paskatino kūrėją imtis atminties temos.

„Atmintis“ – tai spektaklis, kurį šokėja Lora Juodkaitė kūrė pastaruosius metus vis grįždama į Vilnių tarp intensyvių kelionių, gastrolių ir pasirodymų skirtingose pasaulio scenose. Kelionių įspūdžiai, pokalbių nuotrupos, pamąstymai apie politinius, ekonominius, socialinius skirtumus, kurie apriboja žmogaus prigimtį, paskatino kūrėją imtis atminties temos.

 „Žmogus, kai gimsta, yra labai švarus ir arti savo prigimties esmės, nėra susipurvinęs daugybės informacijos ir sistemos užkraunamais dalykais. Per gyvenimą keliaujant nori nenori, žmogus pasimeta tarp daugybės informacijos, netgi jis pameta savo paties suvokimą, ko jis pats nori“, – sako šokėja, choreografė L. Juodkaitė.

Pasak jos, žmogaus atmintį sudaro keturi taškai – įsiminimas, laikymas atmintyje, atsiminimas ir užmiršimas, todėl ir spektaklio scenoje – iš keturių pusių žiūrovų stebimas „ringas“, kuro centre galima iš arti stebėti žmogų, kovojantį su pačiu savimi, ieškantį būties prasmės savo gelmėse.

„Spektaklyje kalbu apie šitą problemą, žmogui labai svarbu toje sistemoje. Aš nesakau, kad reikia eiti į nirvaną, išmokti gyventi tokioje sistemoje, todėl ir dirbu tokiam kaip ringe – tai kova su gyvenimu, kaip atrasti savo esatį, kaip kovoti už išlikimą. Jei nesugebėsi išgirsti savęs, negalėsi padėti kitiems“, – teigia L. Juodkaitė.

Ru­de­nį bu­vo įsteig­tas Lo­ros Juo­dkai­tės šo­kio tea­tras. Me­ni­nin­kei tal­ki­na sce­nog­ra­fė El­vi­ta Braz­dy­ly­tė, vady­ba už­sii­ma jos se­sė Vy­tau­tė. Pasak L. Juodkaitės, „At­min­tis“ – pa­sku­ti­nis spek­tak­lis, ku­ria­me ji yra ir re­ži­sie­rė, ir cho­reog­ra­fė, ir idė­jų įgy­ven­din­to­ja.

„Ki­tą kar­tą bū­ti­nai kvie­siu re­ži­sie­rių. Tu­ri dirb­ti gru­pė žmo­nių – kal­bė­tis, da­ly­tis, gin­čy­tis. Tik taip atsiranda spek­tak­lis“, – nu­kir­to šo­kė­ja.

Spektaklio „Atmintis“ premjera – penktadienį „Menų spaustuvėje“.