Kultūra

2015.09.08 13:45

LRT pristatyta knyga apie G. Ilgūną

LRT.lt 2015.09.08 13:45

„Kiek žmonių žino Gediminą Ilgūną tokį, koks jis iš tikrųjų buvo? Ar žinome kas apskritai?“ Šiuos klausimus kelia ir atsakymų ieško per LRT renginį ketvirtadienį pristatytos knygos apie G. Ilgūną – „Išėjęs į žygį“ – autorius Edmundas Ganusauskas. „Ir tada, kai pradėjau rašyti knygą, ir dabar, kai padėtas taškas, man Gedimino pasaulis toks ir liko, koks buvo: neaprėpiamas“, - pripažino knygos autorius.

„Kiek žmonių žino Gediminą Ilgūną tokį, koks jis iš tikrųjų buvo? Ar žinome kas apskritai?“ Šiuos klausimus kelia ir atsakymų ieško per LRT renginį ketvirtadienį pristatytos knygos apie G. Ilgūną – „Išėjęs į žygį“ – autorius Edmundas Ganusauskas. „Ir tada, kai pradėjau rašyti knygą, ir dabar, kai padėtas taškas, man Gedimino pasaulis toks ir liko, koks buvo: neaprėpiamas“, - pripažino knygos autorius.

Nuskambėjus M. K. Oginskio Polonezui, į susirinkusiuosius kreipėsi  LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius: „Šiandien neatsitiktinai susirinkome LRT: Gediminas Ilgūnas yra su šia įstaiga artimai susijęs, jis parašė ir iki šiol veikiantį LRT įstatymą (buvo vienas iš autorių). Jis matė visus LRT buvusius kataklizmus. Ir jis visada gynė LRT laisvę nuo valdžios kišimosi.“

LRT.lt primena, kad G. Ilgūnas (1936 – 2010) – istorikas ir žurnalistas, sovietmečiu KGB nuolat persekiotas rezistentas, Nepriklausomybės Akto signataras. 1988 metais G. Ilgūnas tapo Sąjūdžio Seimo nariu, nuo 1990 metų dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje, 2008–2010 metais buvo LRT tarybos pirmininkas.

„Šiandien susirinkome paminėti Edmundo Ganusausko – ilgamečio Gedimino draugo – knygos apie Gediminą Ilgūną. Jam teko daug ir sunkiai dirbti, ištverti „gimdymo kančias“, bet štai yra rezultatas“, – sakė A. Siaurusevičius, pristatydamas knygą „Išėjęs į žygį“.

Savo ruožtu knygos autorius pasidžiaugė, kad į renginį susirinko daug norinčių pasikalbėti apie Gediminą, „susigrąžinti jį mintimis tokį, kokį sutikome gyvenime“.

„Ne tik savo, bet ir kai kurių iš čia esančių žmonių mintis pabandžiau sudėti į knygą. Ne man spręsti, ar pavyko parodyti Gediminą tokį, koks jis buvo. Ir tada, kai pradėjau rašyti knygą, ir dabar, kai padėtas taškas, man Gedimino pasaulis toks ir liko, koks buvo: neaprėpiamas.

Kas nors gali klausti – tai kam rašei, jeigu neaprėpiamas? Nekalbėsiu apie pagarbą Gedimino atminimui: liksiu jam visada skolingas už gyvenimiškas pamokas ir vieną nuostabiausių mano gyvenimo nuotykių – kelionę aplink Didžiąją Lietuvą – Vytauto Lietuvą. Kai prieš trejetą metų taip netikėtai likome be Gedimino, parašiau trumpą atminimo žodį. Vienas mūsų kultūrininkas – Romualdas Norkus – paprašė parašyti apie Gedminą jo žurnalui. Tada žmonės man sakė maždaug taip: „dabar jau tu niekur nedingsi, turi rašyti knygą“, – dalijosi išgyvenimais E. Ganusauskas.

Pasak jo, apsispręsti buvę nelengva, nes savijauta buvusi – lyg stojant prieš didelį kalną, prieš „nepaprastai plačių horizontų, gilios dvasios asmenybę“. Autoriaus žodžiais, jį kaustė baimė nesugadinti kūrinio; jis žinojęs, kad kiti galėtų parašyti geriau. „Kita vertus, nebuvo girdėti, kad kas nors imtųsi rašyti apie Gediminą. Taip ir atsirado ši knyga“, – pasakojo E. Ganusauskas.

Knygoje „Išėjęs į žygį“, be kita ko, pasakojami G. Ilgūno vaikystės ir paauglystės epizodai, atskleidžiantys ir pagalbos laisvės kovotojams, ir šiurpias susidūrimo su sovietų prievartos sistema patirtis. LRT.lt siūlo skaitytojų dėmesiui trumpas ištraukas iš E. Ganusausko knygos:

„Tomis dienomis, kai miško broliai, beje, atnešdavę jų pačių leidžiamų laikraštėlių ar atsišaukimų, ilsėdavosi Ilgūnų sodyboje, Gediminas eidavo į žvalgybą – neva žaisdamas stebėdavo, ar nematyti kaime stribų. Grįžęs iš mokyklos, papasakodavo, ką uniformuoti rusai ir stribai veikia Sasnavoje, kurlink vaikšto.

1948ųjų vasarą, kai Gediminui buvo jau dvylika, jis nešiojo mamos įduotą maistą jų rugių lauke besislapstančiam partizanui. Apie tą laiką, gal kiek vėliau, kitais metais partizanai jau nustojo lankytis Ilgūnų sodyboje.

Gediminas anksti atsidūrė sovietų saugumo taikiklyje. Pačioje 1951 m. pradžioje, sausio viduryje, per kratą enkavedistai su stribais Ilgūnų pašiūrėje tarp lentų aptiko dėžę su bolševizmą demaskuojančiomis knygomis. Tai buvo brolio Vaclovo, tada jau gyvenusio Australijoje, palikimas. Žinojęs apie slėptuvę, Gediminas ir pats tą literatūrą skaitė, ir artimesniems draugams patikėdavo tokias knygas kaip „Raudonasis siaubas GPU“, „Maskva be kaukės“, „Sovietų kalėjimuose“.

Emgėbistų uoslę ėmė kutenti ir troboje ant palangės gulėjęs romanas, o ypač – tarp jo puslapių aptiktas laiškelis su schema. P. Ilgūnas apie radinį tegalėjo pasakyti, jog tai sūnaus rašysena. Jis nė nenutuokė, kad pasiskolinti knygos turėjo ateiti nuo tremties su tėvais besislapstęs Gedimino moksladraugis, o pagal brėžinėlį, kaip jų buvo sutarta, malkų krūvoje būtų susiradęs sūnaus slapta nuo tėvų draugui paliktą bryzelį lašinių ir kriaukšlę duonos. Būtų buvęs tada namuose Gediminas, būtų parodęs, kas ir kur jo padėta, gal tuo ir būtų pasibaigę. O dabar paslaptingoji schema emgėbistams tereiškė viena – ginklų slėptuvė!

Tiesa, tėvą jie išsivežė ne iš karto – po kelių dienų. Tą pačią naktį tik ne Surgučiuose, o Marijampolėje stribai pakėlė iš lovos ir Gediminą. Laikė abu MGB Marijampolės skyriaus rūsyje, bet atskirose kamerose. Gediminui ėjo penkiolikti, ir jis pirmą kartą savo kailiu patyrė sadistišką okupantų žiaurumą.“

„1957ųjų rugsėjo 10ąją Gedimino būties laikrodis pradėjo tiksėti naują pradžią, o širdis ėmė plakti kitu ritmu. Tą dieną jam turėjo prasiverti lagerio vartai! Jau nudžiūvo rašalas ant lagerio viršininko Baranovo ir jo pavaduotojo politiniam auklėjamajam darbui Levino parašų po charakteristika. „Ilgūnas praeityje padarė labai sunkų nusikaltimą prieš sovietinę liaudį, tačiau sovietų vyriausybės humaniškumo dėka teismo nuosprendis kalėti 25 metus buvo du kartus peržiūrėtas ir sumažintas iki 7 metų.“