Kultūra

2012.07.17 12:07

Kultūros paveldo sklaidos ir leidybos projektams – 400 tūkst. litų

ELTA2012.07.17 12:07

Kultūros paveldo departamentas paskirstė 400 tūkst. litų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektams, iš dalies finansuojamiems iš valstybės biudžeto.    

Kultūros paveldo departamentas paskirstė 400 tūkst. litų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektams, iš dalies finansuojamiems iš valstybės biudžeto.

Kultūros paveldo departamentas sulaukė 89 nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų. Iš jų buvo patvirtintos 58 sklaidos ir edukacijos projektų paraiškos, joms iš viso skirta 229 tūkst. litų. Nekilnojamojo kultūros paveldo leidybos projektų paraiškų buvo pateikta 46, iš jų patvirtinta 15 paraiškų, skiriant 171 tūkst. litų paramą.

Tarp valstybės lėšomis paremtų projektų - R.Paknio leidyklos knyga-albumas „Lietuvos pilys, rūmai ir dvarai“, tęstinis Lietuvos archeologijos draugijos mokslinis-informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“ bei tęstinis Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidinys „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“, taip pat Kupiškio etnografijos muziejaus albumas „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės“, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ enciklopedinės knygos „Lietuvos karžygiai“ penktasis tomas.

Lėšų skirta VšĮ „Terra Publika“ jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams skirtai knygai „Mano kelionių dienoraštis“, kuri supažindins mažuosius su vertingiausiais Lietuvos kultūros paveldo objektais, pateiks intriguojančių edukacinių užduočių. Valstybės paramos sulaukė radijo laidų ciklas „Žemaitijos krikštas“ bei renginių ciklas „Lietuvos sinagogos: praeities pėdsakai ir ateities perspektyvos“, Šilutės muziejaus edukacinė jaunųjų gidų mokykla, seminarų ciklas „Kultūros paveldas ir priešgaisrinė apsauga“, tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai“ ir kt.

Paremti projektai buvo atrinkti konkurso būdu pagal reikšmingumą, socialinį-kultūrinį aktualumą, taip pat buvo vertinamas idėjų originalumas, šiuolaikiškumas, sklaidos mastas, tęstinumas.

Šis konkursas skelbiamas kasmet, skatinant kurti ir įgyvendinti su kultūros paveldo objektų atgaivinimu, išsaugojimu bei aktualizavimu susijusius projektus.