Kultūra

2018.11.25 23:43

Mirė profesorius A. Tyla

15min.lt 2018.11.25 23:43

Eidamas devyniasdešimtuosius metus šeštadienį mirė profesorius, habilituotas daktaras Antanas Tyla. 

Istorijos mokslų profesorius A.Tyla gimė 1929 metais Anykščių rajone, Bičionių kaime, ūkininkų ir tremtinių Julijonos ir Antano Tylų šeimoje. Augo septynių vaikų šeimoje su seserimi ir penkiais broliais. Visi Tylų šeimos nariai buvo aktyvūs žmonės, dalyvavę pasipriešinimo judėjime, visuomenininkai.

Būsimasis profesorius mokslus pradėjo Burbiškio pradžios mokykloje, o tęsė Vilniaus universitete. 1964 metais Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos institute A.Tyla apsigynė istorijos mokslų kandidato disertaciją, o 1988 metais Vilniaus universitete jis apsigynė istorijos mokslų daktaro disertaciją. 1993-aisiais jam suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų, istorijos daktaro mokslinis laipsnis.

A.Tyla dirbo Vytauto Didžiojo universitete, buvo šio universiteto Senato narys, Lietuvos istorijos instituto direktorius, Lietuvos mokslo tarybos narys. Iki pat mirties mokslininkas aktyviai dalyvavo Anykščių krašto veiklose, buvo aktyvus Pasaulio anykštėnų bendrijos narys, ilgametis jos vadovas. Profesorius pasižymėjo itin taikdarišku charakteriu, buvo diplomatiškas, linkęs kiekviename sutiktame žmoguje įžvelgti pozityvias savybes, mokėjo rasti bendrą kalbą su įvairių įsitikinimų, profesijų žmonėmis.

Už šias retas savybes, nors kartą su A.Tyla turėjusiems galimybę asmeniškai pabendrauti žmonėms, profesorius atmintyje įstrigdavo kaip išskirtinės inteligencijos, tolerancijos, kultūringumo pavyzdys. Iki pat gilios senatvės A.Tyla išliko kūrybingas ir veiklus, publikavo straipsnius, rašė mokslinius veikalus.

Profesorius yra parašęs penkiolika knygų, publikavęs dešimtis istorinių straipsnių. Paskutinė jo knyga išleista, kai profesoriui buvo jau 86-eri. Tai buvo straipsnių rinkinys „Apie Anykščius ir anykštėnus“. „Anykštoje“, kuriai profesorius nuolat atsiųsdavo savo straipsnius, guli neišspausdinti A.Tylos prisiminimai „Paauglystės draugų Vytoko ir Untoko, bei jų genties likimai“. Šie atsiminimai bus publikuoti antradienio „Anykštos“ laikraštyje.

Su profesoriumi atsisveikinsime pirmadienį, lapkričio 26 d., nuo 16 val. Vilniaus laidojimo rūmų I salėje (Olandų g.22, Vilnius). Pirmadienį 17.30 mišios Vilniaus arkikatedroje. Urna išnešama antradienį 12 val., laidojama Karveliškių kapinėse. Prašoma pagerbti baltomis gėlėmis.