Kultūra

2018.10.05 12:22

MO muziejus pristato MOkytojo pasą

LRT.lt 2018.10.05 12:22

Mokytojų dienos proga MO muziejus pristato MOkytojo pasą ir naujas edukacines programas, skirtas bendradarbiauti su mokyklų bendruomenėmis. 

„Edukaciniai užsiėmimai už mokyklos sienų padeda geriau suprasti ir įtvirtinti turimas žinias bei yra puiki proga naujai patirčiai. Jie pažadina moksleivių smalsumą, didina motyvaciją, norą sužinoti daugiau, sutelkia grupę, padeda kurti teigiamą emocinį klimatą klasėje, leidžia vaikams ir jaunuoliams pasijusti ne tik mokyklos, bet ir didesnės bendruomenės dalimi“, – sakė Rima Povilionytė, MO muziejaus edukacijos programų koordinatorė.

MO muziejus siūlys tris skirtingus ugdymo uždavinius sprendžiančias edukacines programas: emocinio intelekto lavinimo, integruotų pamokų ir „Pokalbio muziejuje“ užsiėmimus. Mokytojai galės rinktis vieną iš dviejų edukacijos būdų muziejuje: savarankiškai vesti pamoką pasitelkus muziejaus siūlomą medžiagą arba naudotis profesionalių muziejaus edukatorių paslaugomis, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Emocinio intelekto užsiėmimai

Emocinio intelekto lavinimo programą MO muziejui parengė „Paramos vaikams centras“. „Gebėjimas suprasti ir tinkamai išreikšti savo jausmus yra svarbus ir reikalingas įgūdis sveikai kiekvieno vaiko raidai“, – teigia programos rengėja psichologė Ieva Dulinskaitė.

Meno kūrinių stebėjimas – būdas pokalbiams su vaikais užmegzti. Ikimokyklinukams ir pradinukams skirta programa „Kaip atrodo jausmas?“, kurios metu mažieji kviečiami tyrinėti emocinį paveikslų pasaulį ir geriau susipažinti su šešiais pagrindiniais savo jausmais. Paaugliams skiriama programa „Tarpasmeniniai santykiai ir kūrybiški konfliktų sprendimo būdai“.

Integruotos pamokos

Integruotos pamokos MO muziejuje skirtos vaikams nuo pradinukų iki abiturientų, jas rengė patyrę savo sričių mokytojai, vadovėlių autoriai. Užsiėmimų tikslas – supažindinti mokinius su galimybėmis pritaikyti konkretų dalyką platesniame kontekste, susieti ir tarpusavyje lyginti skirtingus dalykus. Pirmosios parodos turinys bus integruotas su bendrųjų programų dalykais: pasaulio pažinimu, lietuvių kalba, literatūra, istorija. Antroje parodoje bus integruojamos STEM srities, IT ir biologijos temos.

MOkytojo pasas, N. Tukajaus nuotr.

Pokalbis muziejuje

„Pokalbis muziejuje“ – programa, besiremianti MoMa muziejaus (JAV) sukurtu vizualinio mąstymo strategijų metodu. Harvard Graduate School of Education daryti tyrimai rodo, kad įgyvendinus šią programą mokyklose kokybiškai pagerėja mokinių gebėjimas interpretuoti remiantis argumentais ir nuosekliai samprotauti. Pritaikyti šį užsiėmimą MO muziejui padeda ilgametę edukacijos patirtį Belgijos muziejuose turinti Karen Vanhercke bei metodinę medžiagą lietuviškai parengusios psichologės Romualda Raguotienė ir Jolanta Šabliauskienė.

MO lankytojų lauks vaikams skirtas užsiėmimas „Kas vyksta šiame paveiksle?“, o suaugusiems muziejaus lankytojams pritaikyta „Pasikalbėkime apie meno kūrinius“ su aktore ir pedagoge Aldona Vilutyte. Užsiėmimuose naudojama universali klausimų sistema, kurią pasitelkus įtvirtinami įgūdžiai stebėti ir apibūdinti, kurti paaiškinimus ir argumentais paremtu būdu ieškoti atsakymų.

Visi šie MO muziejaus užsiėmimai vyks atidarymo metu. Įgyvendinti šiuos užsiėmimus MO muziejus gali Vilniaus miesto savivaldybės rėmimo dėka.

MOkytojo pasas

MOkytojo pasas – tai muziejaus sakomas „labas“ mokykloms ir kvietimas bendradarbiauti. Muziejus kviečia mokyklas registruotis, o užsiregistravusioms mokykloms skirs po du MOkytojo pasus. Mokytojas, atlydėjęs klasę, galės į muziejų patekti nemokamai.

Registracija į edukacines programas bei MOkytojo pasui gauti prasidės nuo spalio 22 dienos per MO muziejaus svetainę www.mo.lt.

MO muziejus, įkurtas asmenine mokslininkų Danguolės ir Viktoro Butkų iniciatyva, beveik dešimtmetį veikė kaip muziejus be sienų. Sukauptą 5 000 modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekciją sudaro Lietuvos dailės aukso fondas nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki šių dienų.

Nuo 2018 m. spalio 18 dienos MO taps gero laisvalaikio vieta. Čia užsukti kviečia parodos, kinas, edukaciniai užsiėmimai, koncertai ir kiti renginiai, skirti įvairioms amžiaus grupėms. Vienas iš MO tikslų yra burti aktyvią bendruomenę – MOdernistus – kurie palaiko MO idėją ir padeda kurti naująjį muziejų drauge.