Kultūra

2013.07.11 15:59

UNESCO palaimino Paupio kvartalo projektą Vilniuje

ELTA2013.07.11 15:59

Lietuva gavo palankią oficialią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) išvadą dėl „Architektūros parko“ pirmosios dalies – buvusios „Skaiteks“ gamyklos Vilniuje konversijos.

Lietuva gavo palankią oficialią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) išvadą dėl „Architektūros parko“ pirmosios dalies – buvusios „Skaiteks“ gamyklos Vilniuje konversijos.

Šių metų pradžioje Vilniuje UNESCO surengė patariamąją misiją, nes „Architektūros parko“ teritorija patenka į Pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus senamiesčio bei jo apsaugos zonų pakraščius.

Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS), patariamosios – konsultuojančios UNESCO nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo klausimais, ekspertė iš Suomijos Margaretha išsamiai susipažino su buvusios „Skaiteks“ gamyklos vietoje planuojamu statyti miesto kvartalu – Paupiu, patvirtintu jo detaliuoju planu.

Oficialioje ICOMOS misijos išvadoje sakoma, patvirtintame detaliajame plane atsižvelgta į nacionalinius bei vietos bendruomenės iškeltus reikalavimus.

„Pasiūlytas detalusis planas yra tinkamas atskaitos taškas teritorijos pertvarkymo darbams pradėti. Planuojama išsaugoti vietos urbanistinę struktūrą atstatant šalia pagrindinės gatvės numatytus nugriauti pastatus. Bus siekiama išlaikyti tokį patį pastatų aukštį, kuris link upės žemės. Taip pat yra numatomos žaliosios erdvės ir alėjos palei upę, kurios bus naudojamos pėstiesiems. Detalusis planas suteikia gerą pagrindą teritorijos plėtrai“, – sakoma ekspertės išvadose, kurias cituoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Išvadose taip pat pabrėžiama, kad ir toliau rengiant projektą bei renkantis architektūrines išraiškos priemones turi būti tęsiamas dialogas su paveldosaugininkais, įvertintas būsimų statinių poveikis saugomam Vilniaus istoriniam senamiesčiui.

Projekto architektas Mindaugas Pakalnis pažymėjo, kad tokio palankaus įvertinimo iš UNESCO Lietuva dar nebuvo gavusi. „Paupys patenka į senamiesčio apsaugos zoną, todėl naujasis kvartalas turi būti kontekstualus. Mes nesiekiame imituoti senamiesčio, bet sudaryti derama foną Vilniaus istoriniam paveldui ir, žinoma, atspindėti savo laikmetį“, – sakė M. Pakalnis.

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė Marija Nemunienė, susitikusi su eksperte Vilniuje, savo ruožtu žadėjo užtikrinti tolesnį dialogą su projekto autoriais siekiant darnios ir tvarios tos teritorijos plėtros, istorinių ir gamtinių vertybių puoselėjimo.

Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Artūras Blotnys pažymėjo, jog šio projekto eiga ir derinimo procedūra sukuria ligi šiol neturėtą precedentą, kaip turi būti kuriami urbanistinės konversijos projektai Vilniaus senamiestyje sklandžiai derinant visų suinteresuotų pusių nuomones ir nepažeidžiant susitarimų su UNESCO. Juo labiau kad buvusi „Skaiteks“ teritorija yra pirmoji senamiestyje esanti savivaldybės inicijuoto pramoninės Vilniaus teritorijos konversijos į gyvenamąją projekto – „Architektūros parko“ – dalis.

„Architektūros parkas“ yra didžiausias ilgalaikis konversijos projektas Vilniuje. Jis bus vykdomas 78 ha teritorijoje atskirais etapais. Jo tikslas – paskatinti iškelti iš istorinių Paplaujos ir Markučių teritorijų, esančių tarp Vilnios upės, Maironio g., Subačiaus g. ir Pavilnio g., pramonės įmones, integruoti šią dalį į vientisą miesto architektūros audinį.