Kultūra

2018.02.28 19:41

Mirė JAV lietuvių skulptorius, dailininkas P. Aleksa

LRT.lt2018.02.28 19:41

2018 vasario 28 d. eidamas 94-uosius metus po sunkios ligos mirė JAV lietuvių skulptorius, dailininkas, knygų leidėjas Petras Aleksa (tikroji pavardė Aleksandravičius). 

P. Aleksa gimė 1924 m. Ejučių kaime, Kražių valsčiuje (dabar Kražių seniūnija), iki 1941 m. mokėsi Kražių mokykloje, vėliau mokėsi Telšių, Laukuvos gimnazijose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

1949 m. atvyko į JAV. 1957 m. baigė Ilinojaus technologijos institutą. Vėliau meno studijas gilino Čikagos meno institute, apgynė meno mokslų daktaro disertaciją. Dirbo įvairiose kompanijose projektuotoju, dizaineriu.

Su žmona Laima (gydytoja), susilaukė keturių vaikų: sūnų Liucijaus, Vainio, Jono ir dukros Gailės.

Nuo 1963 m. dalyvavo meno parodose. Priklausė lietuvių menininkų grupei „Dailė“. 1967–1971 m. buvo M. K. Čiurlionio galerijos Čikagoje direktorius, nuo 1976 m. Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyklos Čikagoje vedėjas ir dailininkas. 1989–1991 m. JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys.

Svarbiausi P. Aleksos skulptūros darbai: sukurtas altorius bei skulptūra “Prisikėlimas” tėvų Jėzuitų koplyčiai Čikagoje, skulptūros „Sąžinė“, “Vadas” (1968 m.), ,,Visata ar kiaušinis” (2000 m.), ,,XX amžiaus Pegasas” (2004 m.), meninės kompozicijos „Opozicija“, „Pirmieji” (1966 m.) „Nuomonė“, „Politika“. Keli jo skulptūros darbai 2009 m. padovanoti Lietuvos dailės muziejui.

Pranešimo autorių nuotr.

P. Aleksa yra sukūręs nemažai knygų iliustracijų, tarp jų tokiems žinomiems leidiniams kaip „Lietuvos bažnyčios“, „Lietuviai Sibire“, „Šeimos tradicijos“, taip pat paminklų projektų, ekslibrisų, plakatų ir kitokių smulkios grafikos darbų.

P. Aleksa buvo labai kuklus žmogus, neieškojo, nesiekė pripažinimo, visgi iškilaus kražiškio kūryba ir darbas lietuvybei buvo pastebėtas ir įvertintas įvairiomis premijomis ir prizais: JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos Dailės premija (2008 m.), Lietuvių dailės muziejaus (Lemontas) parodos Miko J. Šileikio vardo I-ąja premija (2008 m.), specialiuoju M. K Čiurlionio galerijos prizu (2008 m.), rašoma LRT.lt siųstame pranešime.