Kultūra

2017.10.31 18:54

Kino centras kviečia kūrėjus teikti paraiškas stipendijoms gauti

LRT.lt2017.10.31 18:54

Lietuvos kino centras, Kultūros ministerijos pavedimu, pradeda vykdyti dar vieną programą, skirtą remti kino kultūros ar meno kūrėjų iniciatyvas, rašoma pranešime spaudai.

Nuo lapkričio 1 dienos iki lapkričio 30 dienos priimamos paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti. Paraiškas bus galima teikti visus metus, laikantis nustatyto 15 darbo dienų iki renginio pradžios datos termino bei atsižvelgiant į valstybės biudžeto galimybes.

Individualios stipendijos bus skiriamos kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti – filmo scenarijui arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti, vykdyti tyrimus, rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas kino srityje. 600 eurų per mėnesį stipendija bus mokama ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį. Pakartotinai gauti individualią stipendiją bus galima pretenduoti tik praėjus metams nuo paskutinio anksčiau gautos stipendijos mokėjimo mėnesio.

Edukacinė stipendija, siekianti iki 3600 eurų, bus skiriama veikloms, vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius ir išmokama vienu mokėjimu. Nepraėjus pusei metų nuo anksčiau skirtos edukacinės stipendijos išmokėjimo dienos, nauja stipendija nebus skiriama. Ji taip pat negali būti skiriama studijų aukštosiose mokyklose mokesčiams padengti ar veiklai, kuri yra aukštosiose mokyklose studijuojančių kino kultūros ar meno kūrėjų mokymosi programų dalis, finansuoti.

Paraiškas vertins Kino taryba, Lietuvos kino centro specialistams atlikus jų administracinį vertinimą. Vertinant individualių stipendijų paraiškas, bus analizuojama planuojamos veiklos meninė ir kultūrinė vertė, idėjos aktualumas ir numatomi rezultatai, taip pat ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, rezultatai, sklaida. Tuo tarpu edukacinių stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai – veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir nauda Lietuvai.

Papildomi balai bus skiriami jauniesiems (iki 35 metų) kūrėjams bei kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas rezultatų sklaidos galimybes. Prioritetas bus teikiamas edukacinių stipendijų paraiškoms, kuriose numatytas aktyvus kūrėjų dalyvavimas – projekto pristatymas, pranešimo skaitymas ir pan.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą, paraiškos formas ir kitą informaciją, susijusią su vykdomu stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams konkursu, rasite Lietuvos kino centro interneto svetainėje www.lkc.lt.

Stipendijos bus pradėtos mokėti nuo 2018 m. sausio mėnesio.

„Kultūros ministerijai nusprendus šią programą pavesti vykdyti Lietuvos kino centrui, parengėme tvarką, kuri sudarys geresnes galimybes kino kultūros ar meno kūrėjams planuoti ir derinti edukacines, kūrybines veiklas bei tinkamu laiku tikėtis valstybės paramos. Labai svarbu, kad individualios stipendijos tampa integralia filmų kūrybos dalimi – tikimės sulaukti daugiau scenaristų paraiškų, siūlančių savo idėjas ne tik didžiajam ekranui, bet ir televizijai“, – teigia Kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.