Kultūra

2017.10.01 16:55

Biržai mini reformacijos jubiliejų

Minint reformacijos penkių šimtų metų jubiliejų Biržų rajone, kuriame reformatų idėjas ypač skleidė kunigaikščiai Radvilos, prie pirmųjų jų įkurtų mokyklų atidengtos skulptūros. Šio projekto iniciatoriai – reformacijos istorijos ir kultūros draugija. 

Minint reformacijos metines prie pirmųjų mokyklų – Salamiesčio , dabar esančios Kupiškio rajone, Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Papilyje – atidengtos skulptūros. Projektui ruoštasi iš anksto –, surengtas skulptorių pleneras, keturios skulptūros sukurtos vis kito menininko, pritaikytos konkrečiai vietai. Pavyzdžiui, Papilyje skulptūra pastatyta netoli evangelikų reformatų bažnyčios. atidengiant jas dalyvavo miestelio bendruomenės ir moksleiviai.

„Moksleiviai irgi jau įrašyti šitame paminkle, nes jie yra tie, kurie lanko šitą mokyklą. Galbūt čia įrašyti ir seneliai, galbūt ir proseneliai, nes daugiau nei 400 metų jau būta mokyklos šitame krašte. Jie [mokiniai] dabar pajuto, kad yra šios istorijos maža grandis, dalis, kad po jų bus dar tęsiama istorija, kurią rašys jų vaikai“, – sako Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorės pavaduotoja Edita Landsbergienė.

XVI a. buvusioje Biržų kunigaikštystėje pirmųjų mokyklų kartu su evangelikų reformatų bažnyčiomis statybą rėmė kunigaikščiai Radvilos. Reformatai reikalavo, kad pamaldos ir pamokos vyktų gimtąja kalba. Mokiniai mokėsi tikybos, kaligrafijos, geografijos, lietuvių, lenkų, rusų kalbų ir aritmetikos.

„Tai, kad kunigaikščiams Radviloms kilo mintis prie bažnyčių įsteigti parapines mokyklas, reiškia, kad jie turėjo labai tolimą matymą, tolimą žvilgsnį, ko reikia  norint, kad valstybė klestėtų. Pirmoje eilėje turi būti švietimas, mokslas. Žmonės turi būti išmokyti savo rašto, savo kultūros, istorijos“, – tikina Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas.

Reformacijos pradžia – 1517 m. Vokietijoje kilęs sąjūdis pasiekęs ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, pažadino lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo idėjas.