Naujienų srautas

Kultūra2017.08.23 11:48

Patvirtintos kultūros darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės

BNS 2017.08.23 11:48

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson patvirtino kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles.

Šiomis taisyklėmis kultūros darbuotojai, be kita ko, įpareigojami nepriimti dovanų, jei jos gali sukelti interesų konfliktą, su kolegomis bendrauti mandagiai ir taktiškai, savo elgesiu nediskredituoti įstaigos reputacijos.

„Kaip kiekviename darbe, taip ir kultūros sektoriuje dirbantiesiems reikia aiškių ir skaidrių darbo sąlygų. Pirmą kartą sukurtas taisyklių rinkinys padės darbuotojui jo profesinėje veikloje, nes jis žinos jam keliamus etikos ir profesinius reikalavimus“, – Kultūros ministerijos pranešime teigia ministrė.

Pasak ministerijos, šiose taisyklėse pirmą kartą aiškiai išdėstytos ne tik su darbu ar viešu elgesiu susijusios rekomendacijos, bet suformuluoti ir dovanos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo apibrėžimai taikomi kultūros darbuotojams.

Taisyklėse nurodoma, kad kultūros įstaigų darbuotojai negali darbo metu vartoti alkoholio, išskyrus „atvejus, jeigu alkoholis vartojamas pagal protokolo reikalavimus arba kitais darbdavio nustatytais atvejais“, taip pat pabrėžiama, kad jie negali vartoti narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų ne gydymosi tikslais.

Taip pat kultūros darbuotojai įpareigojami kolegas apie klaidas informuoti taktiškai, gerbti teisę į nuomonės laisvę. Ne darbo metu patekę į konfliktinę situaciją, kuri gali diskredituoti kultūros įstaigos reputaciją, jie įpareigojami esant galimybei apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

Pagal šias taisykles, įstaigų vadovai privalo mandagiai bendrauti su pavaldiniais, jų nežeminti ir neįžeidinėti, užkirsti kelią konfliktams, patyčioms, psichologiniam smurtui, o pastabas dėl pavaldinių darbo reikšti korektiškai.

Taisyklėse nurodoma, kad kultūros įstaigų darbuotojai privalo „elgtis taip, kad jo šeiminiai, socialiniai, ekonominiai ir kiti santykiai nekenktų darbui ir netrukdytų atlikti tiesiogines pareigas“, nesinaudoti darbo metu gauta konfidencialia informacija, nepiktnaudžiauti pareigomis įdarbinant asmenis.

Taip pat pabrėžiama, kad kultūros darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų bei jų teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, tačiau išimti daroma darbuotojams, priėmusiems dovanas ar paslaugas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, jeigu tai yra susiję su kultūros įstaigų darbuotojo pareigomis.

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės skirtos apibrėžti nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio normas.

Šias taisykles pažeidus, darbuotojo atžvilgiu gali būti pradedamas darbo pareigų pažeidimo tyrimas. Šiurkščiu taisyklių pažeidimu laikomas pažeidimas, kuris atliekamas kartotinai ar sistemingai.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi