Kultūra

2017.08.16 10:13

Vargonų muzikos gerbėjus kviečia į renginius

LRT.lt 2017.08.16 10:13

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį, nuo pat ankstyvo ryto gaus Lietuvos istoriniai vargonai: 9 val. Varnių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje vyks Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejui skirtas koncertas, kuriame vargonuos dr. Balys Vaitkus. Vietinio vargonų meistro Juozapo Vaiciulevičiaus 1821 m. pastatyti ir Pranciškaus Sideravičiaus 1871 m. esmingai perdirbti Senosios Varnių katedros vargonai – reikšmingas galingu skambesiu išsiskiriantis lietuviškosios vargondirbystės paminklas, teigiama pranešime spaudai.

Tą pačią dieną pirmą kartą Lietuvoje organizuojama vargonininkų pažintinė ekspedicija, kurios metu grupė Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių iš Vilniaus lankysis prie žymiųjų Vidurio Lietuvos istorinių vargonų. Vargonų istoriją, sandarą ir unikalius lietuviškosios vargonų statybos bruožus pristatys ir komentuos vargonų istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas Girėnas Povilionis. Ekspedicijos dalyviai vargonininkai: Tomas Bakučionis, Gintarė Baltakytė, Diana Encienė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Eglė Maciukevičiūtė, dr. Aušra ir Vidas Pinkevičiai, Audra Telksnytė ir dr. B. Vaitkus pademonstruos kiekvieno iš instrumentų balsines, technines ir stilistines galimybes.

Pirmoji rengiamos ekspedicijos stotelė – Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia (pradžia – 11 val.). Dotnuvos bažnyčios vargonus 1827 metais pastatė bernardinų vienuolis Modestas Miknevičius, tai vienintelis iki mūsų dienų išlikęs šio meistro darbas. Šiemet Dotnuvos vargonams sukanka 190 metų.

14 val. vietos gyventojus ir piligrimus kviečiame į susitikimą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Šiluvos bazilikos vargonai – vienas iš žymiausių išlikusių lietuvių meistro Jono Garalevičiaus kūrinių (1902 m.). Šiemet Šiluvos vargonams – 115 metų.

15.30 val. vyks pažintinė paskaita-koncertas Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje. Tytuvėnų bažnyčios vargonų (1789 m.) autorystė priskiriama Vilniaus meistrui Mikalojui Jansonui: šie vargonai yra itin savitas barokinis instrumentas, iki mūsų dienų išlikęs nė trupučio neperstatytas ir stebėtinai mažai nukentėjęs per 2012 m. bažnyčios gaisrą.

Ekspedicijos kulminacija – viešnagė Kauno arkikatedroje bazilikoje (pradžia – po 18 val. mišių). Kauno arkikatedroje bazilikoje stovi didžiausi Lietuvos istoriniai vargonai: juos 1882 m. pastatė Vilniaus vargonų meistras Juozapas Radavičius. Savo 135-metį Kauno arkikatedros vargonai pasitinka atsinaujinę: instrumento restauravimo darbai baigti praėjusių metų gruodį.