Kultūra

2017.05.09 11:56

Teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai bus atrenkami prieš kelis mėnesius

LRT.lt 2017.05.09 11:56

Vyriausybė nustatė aiškią ir skaidrią, iš anksto visiems galimiems kandidatams žinomą konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų vietas tvarką.

Tvarka buvo būtina, kad užtikrintų skaidrią, nešališką ir nediskriminuojančią konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas eigą, kai atrenkamas asmuo, kuris yra tinkamiausiai pasirengęs eiti konkretaus nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tvarkoje pirmą kartą reglamentuoti konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovus komisijų narių reputacijos ir nešališkumo klausimai, taip pat aptarta galimybė teatrų ir koncertinių įstaigų savininkams skelbti tarptautinius konkursus.

Tvarkoje nurodomi tikslūs konkursų skelbimo terminai – prieš 4 mėnesius, iki pasibaigs nacionalinio teatro ar nacionalinės koncertinės įstaigos vadovo darbo sutarties terminas, ir prieš 2 mėnesius, iki pasibaigs valstybinio ar savivaldybės teatro ar valstybinės ar savivaldybės koncertinės įstaigos vadovo darbo sutarties terminas.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pažymėjo, kad priėmus nutarimą bus aiškiau ir suprantamiau įgyvendinamos Profesionaliojo scenos meno įstatymo nuostatos dėl konkursų organizavimo, komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo bei konkurso tvarkos.

„Iki šiol turėdavome atvejų, kai kultūros įstaigos neturėdavo vadovų keletą mėnesių arba pasibaigus ankstesnio vadovo kadencijai įstaigą ištikdavo tam tikras tarpuvaldis. Dabar naujieji vadovai bus žinomi iš anksto ir netgi galės ruoštis veiklos planavimui“, – pabrėžė ministrė.

Ši tvarka įsigaliojo gegužės 6 d.