Kultūra

2017.04.05 12:52

Geriausiais pripažinti Utenos, Rietavo, Priekulės kultūros centrai

BNS2017.04.05 12:52

Kultūros ministerija aukščiausia kategorija įvertino Utenos kultūros centrą, ministerijos premijos paskirtos ir Rietavo, Priekulės kultūros centrams.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson premijas geriausiems 2016 metų kultūros centrams skyrė atsižvelgusi į vertinimo komisijos išvadas ir pasiūlymus.

Ministerijos pranešime pažymima, kad aukščiausia kategorija įvertintas Utenos kultūros centras puoselėja tautines ir vietos tradicijas, organizuoja nuolatinę profesionalaus meno sklaidą, užtikrina bendruomenės laisvalaikio užimtumą. Jam skirta 3,4 tūkst. eurų premija. Šiuo metu Utenos kultūros centre veikia net 34 mėgėjų meno kolektyvai, darbuotojai kasmet veda per 50 edukacinių programų, kuriose dalyvauja apie 1 500 žmonių.

Taip pat organizuojami valstybinių švenčių ir atmintinių dienų bei Pasaulinės kultūros dienos minėjimai, tarptautiniai chorų ir vaikų tautinių šokių festivaliai, Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos, kaimo kapelų, liaudies muzikantų, teatro ir poezijos šventes ir kiti projektai.

Pirmoje kategorijoje geriausiu 2016 m. centru pripažintas Rietavo savivaldybės kultūros centras taip pat pažymėtas kaip nuolatinis etninės kultūros puoselėtojas, kurio veikla užtikrina tradicijų tęstinumą, skiriama daug dėmesio jaunimui, meniniam ugdymui, profesionalaus meno sklaidai. Įstaigoje veikia 10 meno kolektyvų, kurie kasmet kuria naujas, novatoriškas programas, su jomis dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose ir festivaliuose. Centre per metus organizuojama per 120 renginių, kuriuose apsilanko apie 27 000 lankytojų. Jam skirta 2,6 tūkst. eurų premija.

Antroje kategorijoje geriausio kultūros centro vardą pelnė Klaipėdos rajono Priekulės kultūros centras, kuriame sėkmingai plėtojama kūrybinė veikla, rengiamos tradicinės šventės, aktyviai dalyvaujant Lietuvos kultūros judėjime. Centre nuolat veikia per 10 įvairaus meninio lygio kolektyvų, centras siekia tapti ryškiu ir kūrybišku kultūros vertybių skleidėju, užtikrinančiu Mažosios Lietuvos tradicijų tęstinumą. Šiam centrui paskirta 1,9 tūkst. eurų premija.

Premijos skiriamos kasmet įvertinus savivaldybių kultūros centrų paskutiniųjų penkerių metų veiklą. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius šių įstaigų pasiekimus ir darbus.