Kultūra

2016.11.23 17:33

Seime – paroda, skirta daugiausiai Lietuvos politikoje pasiekusiam kunigui

Seime tapo tradicija minėti buvusių Seimo pirmininkų jubiliejus – trečiadienį atidaryta paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo pirmininko, Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Pasak istorikų, joks kitas Lietuvos kunigas lig šiol nepasiekė tokių svarbių pareigų Lietuvos politikoje ir bažnyčioje, kaip Justinas Staugaitis, kuris daug prisidėjo prie atkurtos valstybės pripažinimo.

„Jis apvažiavo visur: Miunchene pas popiežiaus nuncijų, būsimąjį popiežių Pijų XII, kardinolą Pacellį aplankė pristatydamas, kad Lietuva atsikūrė, paskui Berlyne valdžios civilinės atstovams, aplankė Olandiją, Airiją, Angliją, Prancūziją. (...) Apvažiuoja visur pranešdamas žinią, kad Lietuva atkūrė savo valstybę“, – pasakoja Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Daugiau apie parodą – įraše.