Kultūra

2021.10.01 13:47

Įsigaliojo kultūros turizmą skatinančios įstatymo pataisos

Jadvyga Bieliavska, ELTA2021.10.01 13:47

Penktadienį įsigaliojo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis įteisinti kultūros keliai.

Šiuo įstatymu vadovaudamasi Kultūros ministerija organizuos ir vykdys kultūros kelių lygmenų nustatymo ir sertifikavimo procesą, išduos kultūros kelių (išskyrus Europos Tarybos kultūros kelių) sertifikatus, vykdys sertifikuotų kultūros kelių veiklos stebėseną.

Remiantis priimtu įstatymu, kultūros kelias apibrėžiamas kaip „kultūros paveldo, kultūrinių kraštovaizdžių, kultūros ir švietimo bendradarbiavimo priemonėmis sukurta teminių komunikacijos kelių sistema.“ Ja siekiama „atgaivinti ir įprasminti su istoriniais keliais, asmenybėmis ir reiškiniais, įvykiais, papročiais ar tradicijomis susijusias kultūros vertybes, sudaryti sąlygas jas pažinti, skatinti visuomenės bei vietos bendruomenių įsitraukimą į šią veiklą ir atsakingumą, atskleidžiant ir išryškinant jų kultūrinį tapatumą nacionaliniame ir europiniame kontekste.“

Seimo Kultūros paveldo, Europos kultūros kelių ir Šv. Jokūbo kelio parlamentinės grupės pirmininkė Laima Andrikienė sako, kad „pagaliau ir šioje srityje turėsime daugiau tvarkos, daugiau skaidrumo ir gerokai mažiau subjektyvumo bei klaidingų interpretacijų.“

„Tai ypač svarbu ir skirstant valstybės biudžeto lėšas, mokesčių mokėtojų pinigus su kultūros keliais susijusiems projektams. Įstatymu įteisintos normos yra lygiai privalomos visiems: ir Kultūros ministerijai, ir įvairių kultūros kelių projektų iniciatoriams“, – sako parlamentarė L. Andrikienė.

Pasak jos, įstatymo pataisų rengime dalyvavo aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos kultūros paveldo ir kultūros kelių ekspertai. „Įstatyme pavyko apibrėžti kultūros kelius, įskaitant Europos kultūros kelius – tai, ko Lietuvoje seniai reikėjo. Ačiū Seimo Kultūros komiteto pirmininkui prof. Vytautui Juozapaičiui už iniciatyvą, ačiū komiteto išvadų rengėjams kolegoms Seimo nariams Stasiui Tumėnui ir Kristijonui Bartoševičiui už atliktą darbą“, – pažymėjo Seimo TS-LKD frakcijos narė L. Andrikienė.

Kultūros keliai turėtų pritraukti turistus

Pasak Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentės parlamentarės L. Andrikienės, įstatyme išskiriami keturi kultūros kelio Lietuvoje lygmenys: regioninis, nacionalinis, tarptautinis bei Europos Tarybos kultūros kelio lygmuo. Pirmųjų trijų lygmenų kultūros keliai bus sertifikuojami Lietuvoje, o Europos Tarybos kultūros keliai – Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Europos Tarybos kultūros kelių valdybos sprendimu, priimtu remiantis Europos kultūros kelių instituto teikimu ir pagal šio instituto nustatytą tvarką bei remiantis Europos Tarybos Ministrų komiteto sprendimais.

Pagal naują teisinį reguliavimą, „regioninis kultūros kelio lygmuo aprėpia kultūros kelią, vystomą ne mažiau kaip trijų savivaldybių mastu.“ Šio lygmens kultūros kelio tema remiasi regiono ir vietos kultūros ištekliais: istorija, materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu, krašto istorijai reikšmingomis asmenybėmis, siekiant įtraukti ne tik vietos bendruomenę, bet ir suinteresuotas grupes, stiprinti jų kultūrinę edukaciją bei kultūrinę tapatybę. Šiuo lygmeniu rengiami pažintiniai maršrutai bus nuolat aktualinami rengiant jų populiarinimo akcijas, siekiant pritraukti lankytojų iš visos Lietuvos.

Nacionalinis kultūros kelio lygmuo aprėpia kultūros kelią, vystomą ne mažiau kaip trijuose Lietuvos regionuose arba ne mažiau kaip šešiose Lietuvos savivaldybėse, o dalis kultūros kelio gali būti vystoma ne Lietuvos teritorijoje ir bendradarbiaujant su kitos šalies organizacijomis.

Šio lygmens kultūros kelio tema remiasi Lietuvai reikšmingais istoriniais procesais ir reiškiniais, ja atskleidžiamas ir populiarinamas materialusis ar nematerialusis kultūros paveldas ir istorinės asmenybės, jų sąsajos su bendra istorija ir vertybėmis. Šiuo lygmeniu bus rengiami tęstiniai kultūrinio turizmo maršrutai Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų, jie populiarinami skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą.

Tarptautinis kultūros kelio lygmuo aprėpia kultūros kelią, vystomą ne mažiau kaip dviejų kaimyninių valstybių, įskaitant Lietuvą, teritorijose bendradarbiaujant su šių valstybių organizacijomis.

Šio lygmens kultūros kelio tema remiasi Lietuvai reikšmingu materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu, esančiu kitose valstybėse, jo aktualinimu, kelioms valstybėms reikšmingais kultūros reiškiniais, istorinėmis asmenybėmis, atskleidžiamos sąsajos su Lietuvos ir Europos istorija bei vertybėmis. Šiuo lygmeniu siekiama sukurti tęstinius kultūrinio turizmo maršrutus kultūros kelio teritorijoje, juos populiarinti skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą.

Europos Tarybos kultūros kelio lygmuo aprėpia Europos Tarybos kultūros kelią, kurio dalis vystoma Lietuvos teritorijoje.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisas Seimas priėmė šių metų rugsėjo 23 dieną.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt