Kultūra

2021.03.02 10:12

Dėl teisinių spragų sustabdytas Kultūros kelių projektas, jis bus tobulinamas

LRT.lt2021.03.02 10:12

Kultūros ministerija stabdo Kultūros kelių projektą ir artimiausiu metu pradės reikalingas procedūras tam, kad teisinis šio projekto reglamentavimas būtų aiškesnis, o pats projektas galėtų įvykti sėkmingiau ir efektyviau.

2019 m. buvo patvirtinta Kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepcija, 2020 lapkritį – Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašas. Vis dėlto Kultūros ministerija, įvertinusi nepakankamą šio projekto teisinį reglamentavimą, nusprendė projektą sustabdyti ir tvarkos aprašą paskelbti negaliojančiu.

„Pasigedome aiškesnio teisinio reglamentavimo: pavyzdžiui, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme apie kultūros kelius Lietuvoje, jų lygmens nustatymą ir sertifikavimą apskritai nėra kalbama. Trūksta ir aiškesnio finansinių mechanizmų modelio. Todėl, norėdami išvengti ateityje dėl teisinių spragų galinčių kilti nesusipratimų, nusprendėme projektą stabdyti ir imtis jį tobulinti“, – kalbėjo kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

Sustabdytas ir galiojęs kvietimas teikti paraiškas 2021 m. Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymui ir sertifikavimui. Iki šiol į jau besibaigiantį Kultūros paveldo departamento paskelbtą kvietimą atsiliepė tik vienas pareiškėjas. Patikslinus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, paraiškų teikimas Kultūros kelių projektui vėl bus atnaujintas.

Kultūros keliai – tai kultūros, švietimo, kultūros paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti bei populiarinti turizmo maršrutus, susijusius su istoriniu keliu, kultūros koncepcija, išskirtinės svarbos asmenybe ar reiškiniu.