Kultūra

2021.02.12 10:09

Minint Karo muziejaus įkūrimo 100-ąsias metines, virtualioje parodoje pirmą kartą pristatoma garbės svečių knyga

BNS2021.02.12 10:09

Lietuvos ypatingasis archyvas penktadienį pranešė surengęs virtualią parodą, kurioje pirmą kartą pristatoma Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knyga.

Ji pristatoma minint muziejaus įkūrimo 100-ąsias metines.

Knyga pradėta pildyti netrukus po iškilmingo muziejaus atidarymo 1921 metų vasario 16 dieną.

Didelio formato knygos viršelis yra aptrauktas oda, apkaltas vokiečių 88 mm kalibro kulkomis ir papuoštas Juozo Zikaro paminklo „Laisvė“ atvaizdu.

Knygos aukštis siekia 47 cm, plotis – 37 cm, storis – 8 cm.

Muziejaus garbės svečių knygoje savo parašus padėję tarpukario Lietuvos prezidentai, ministrai pirmininkai, ministrai, kariuomenės vadai, užsienio šalių diplomatai Lietuvoje, garbūs svečiai iš užsienio bei Lietuvos ir užsienio šalių ekskursantai, renginių muziejuje ir jo sodelyje dalyviai.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai daug Vytauto Didžiojo karo muziejaus eksponatų buvo sunaikinta arba perduota kitoms įstaigoms.

Garbės svečių knyga buvo atiduota Lietuvos komunistų partijos centro komiteto (LKP CK) pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui, o po jo mirties 1974 metais perduota saugoti Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partiniam archyvui.

Parodoje skelbiami eksponatai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus garbės svečių knygos skaitmeninius vaizdus galima pažiūrėti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, su paroda galima susipažinti ir Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje arba jo feisbuko puslapyje.

1919 metų gruodį muziejaus steigimu pavesta rūpintis kariuomenės pulkininkui Vladui Nagevičiui, į muziejaus kūrimą buvo įtraukta visa kariuomenė.

Pirmieji eksponatai buvo Nepriklausomybės kovų trofėjai.

Muziejus įsikūrė 19 amžiuje statytoje cerkvėje, mediniame buvusios Rusijos imperijos kariuomenės 111-ojo Dono pėstininkų pulko manieže ir akmeniniame svirne, jis iškilmingai atidarytas 1921 metų vasario 16 dieną.

1930 metais minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines muziejui suteiktas jo vardas.

Tų pačių metų lapkričio 23-iąją padėtas kertinis naujojo muziejaus rūmų akmuo, V. Nagevičius paskirtas muziejaus viršininku, 1936 metų vasario 16-ąją iškilmingai atidaryti naujieji muziejaus rūmai.