Kultūra

2021.02.15 22:25

Libos Mednikienės istorija: prisidėjusi prie Nepriklausomybės kovų, tragiškos mirties neišvengė

Lukas Aluzas, LRT RADIJAS, LRT.lt2021.02.15 22:25

Žurnalistas, knygos apie tarpukario Lietuvos žydus „Pažadėtoji žemė – Lietuva“ sudarytojas Vilius Kavaliauskas LRT RADIJUI teigia, kad Širvintų prekybininkė Liba Mednikienė reikšmingai prisidėjo prie sėkmingo miestelio sugrąžinimo į Lietuvos teritoriją 1923 metais. Nepaisant to, Nepriklausomybės medaliu apdovanota moteris savo gyvenimą baigė tragiškai, kaip ir dauguma Lietuvos žydų.

LRT tęsia projekto „Atminties akmenys“ pasakojimus, skirtus Lietuvoje gimusiems, gyvenusiems ar į pasaulį iš Lietuvos pasklidusiems iškiliausiems litvakams prisiminti ir pagerbti. Trisdešimt penktasis pasakojimas yra skiriamas Libai Mednikienei.


Tarp ryškiau prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo gynimo prieš šimtą metų buvo ir Širvintų gyventoja L. Mednikienė. Tikslių duomenų apie L. Mednikienę nėra daug. Žinoma, kad ji yra gimusi apie 1875 metus Jaskaudžių kaime, Ukmergės apskrityje (dabar – Širvintų rajone – LRT.lt). Liba didžiąją gyvenimo dalį praleido Širvintose.

Per nepriklausomybės kovas prieš lenkų partizanus L. Mednikienė padėjo Lietuvos kariams. Miestelis 1920-ais metais buvo įtrauktas į neutraliąją zoną, tačiau kovojančios pusės nevengė tęsti susirėmimų dar kelerius metus.

Žurnalistas, knygos apie tarpukario Lietuvos žydus „Pažadėtoji žemė – Lietuva“ sudarytojas V. Kavaliauskas teigia, kad Libos Mednikienės profesija leido reikšmingai prisidėti prie Širvintų sugrąžinimo į Lietuvos teritoriją 1923 m., kai buvo likviduota neutralioji zona.

„Liba buvo prekybininkė. Ji buvo viena turtingiausių žmonių Širvintų miestelyje. Ji turėjo gana didelį namą Nepriklausomybės aikštėje. Dar ir dabar tas namas ten stovi, – pasakoja V. Kavaliauskas. – Dabar tame name yra keturi butai.

Tame name buvo jos parduotuvė, jos sandėliai. Tuose sandėliuose ji laikė ir lietuvių karių ginklus, saugojo pinigus. Būdama prekybininke, ji gaudavo nemažai informacijos ir tą informaciją perduodavo Lietuvos žvalgybai.“

Pasakojama, kad L. Mednikienės bute lietuviai partizanai gaudavo prieglobstį. Čia veikęs ir jų štabas. 1928 metais moteris apdovanota 2-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, o po metų – ir Nepriklausomybės medaliu.

Tarpukariu L. Mednikienė buvo gerai žinoma ir gerbiama Širvintų gyventoja. Tačiau jos likimas dramatiškai pasikeitė prasidėjus nacistinei okupacijai – L. Mednikienė pateko į Ukmergės getą ir tapo viena iš Holokausto aukų.

V. Kavaliauskas sako, kad apie Širvintų prekybininkės žūties aplinkybes gali liudyti istorija, kurios tikrumą šiandien sunku įrodyti.

„Kai surinko visus žydus į getą ir kai pradėjo žydus naikinti, visas miestelis svarstė: „Juk Liba Mednikienė yra Lietuvos didvyrė, ką su ja darys, šaudys ar nešaudys?“ Ir man senieji Širvintų gyventojai apie tai šnekėjo, apie tą dilemą.

Galų gale ją sušaudė, sušaudė vieną paskutiniųjų, – tragišką moters gyvenimo baigtį pasakoja žurnalistas. – Ji buvo per daug gerai žinoma, žymi, kad vietiniai žydšaudžiai ją šaudytų. Jie tai daryti atsisakė. Ji buvo sušaudyta Pivonijos miške prie Ukmergės.“

Nors pasakojama, kad garsią moterį šaudė svetimi, pasigirsta kalbų, kad ir tie ją atpažinę. „Sakoma, kad ten ji irgi buvo atpažinta. Jos buvo pasiteirauta, ar ji ta pati garsioji Liba Mednikienė. Ji tai patvirtino. Tuomet jai buvo pasakyta, kad ji galinti nueiti nuo duobės. Liba pasiteiravo, o kaipgi jos šeima. Jai buvo atsakyta, kad šeima turi likti čia. Tuomet Liba atsakė, kad ji liks su savo šeima. Taip ji buvo sušaudyta“, – tragišką pasakojimą baigia žurnalistas, rašytojas V. Kavaliauskas.

Iki šiol nežinoma, kada tiksliai, 1941-aisiais ar 1942 m., buvo sušaudyta L. Mednikienė. Skirtingi šaltiniai pateikia skirtingas versijas. Praėjusiais metais Širvintų Nepriklausomybės aikštėje atidengtas skulptorių Romualdo Kvinto ir Mindaugo Šnipo bareljefas kovų už Širvintas didvyrei L. Mednikienei atminti.

Pasakojimo apie Libą Mednikienę klausykitės ir radijo įraše.


Parengė Vismantas Žuklevičius.