Kultūra

2020.12.25 19:40

2021-ieji – partizano Lukšos-Daumanto ir skulptoriaus Zikaro metai

Milena Andrukaitytė, BNS2020.12.25 19:40

2021-uosius Seimas yra paskelbęs dešimties asmenybių, reiškinių, sukakčių metais.

2021-ieji yra paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais, nes sueis 700 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sąjungos su totoriais sudarymo, bus minimos bendros kovos su Kryžiuočių ordinu metinės.

Kita sukaktis – 1791 metais gegužės 3-iąją priimta Abiejų Tautų Respublikos (ATR) Konstitucija. Ta proga Seimas 2021-uosius yra paskelbęs Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.

1791 metais priimta ATR Konstitucija buvo pirmasis toks rašytinis dokumentas Europoje. Lenkijoje gegužės 3-oji yra svarbi valstybinė šventė, Lietuvoje ši data minima kukliau, nes Konstitucija, kai kuriais vertinimais, sumažino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumą bendroje valstybėje su Lenkija.

2021-ieji pažymėti ir kaip Jono Karolio Chodkevičiaus metus siūloma, nes sukanka 400 metų nuo jo mirties. Seimas nutarimu pažymėjo, kad J. K. Chodkevičius buvo garsus Lietuvos–Lenkijos karo vadas, Lietuvos valstybės veikėjas. Pažymėtas jo indėlis krikščionybės plėtrai, švietimui, mokslui ir kultūrai.

2021 metai paskelbti partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais, nes nes kitąmet rugpjūčio 10 dieną sukanka 100 metų nuo jo gimimo. Seimas priimdamas sprendimą pabrėžė, kad J. Lukša-Daumantas buvo vienas ryškiausių kovotojų už laisvę.

J. Lukša-Daumantas pokariu tapo vienu iš Lietuvos partizanų vadų, aktyviai telkė laisvės kovotojus vienytis. Partizanaudamas jis keletą kartų buvo prasiveržęs į Vakarus perduoti žinią apie kovojančią Lietuvą, žuvo patekęs į pasalą per susišaudymą 1951 metų rugsėjį Garliavos apylinkėse, netoli Kauno.

2021-ieji taip pat paskelbti vieno pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių Juozo Zikaro metais. Kitąmet sueina 140 metų nuo jo gimimo. Kitąmet taip pat bus 100 metų, kai sukurtas vienas žinomiausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių – J. Zikaro skulptūra „Laisvė“.

Seimas 2021 metus taip pat paskelbė iškilių Lietuvos asmenybių – mokslininko Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, poeto Vytauto Mačernio metais.

Kitąmet bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos 250 metų gimimo metinės.

2020 metų rugpjūčio 20 dieną sukanka 100 metų, kai gimė kardinolas V. Sladkevičius, tad kiti metai paskiriami jo laisvės kovai pažymėti.

2021-aisiais sukanka 100 metų, kai gimė poetas V. Mačernis. Jo vardo metus Seimas paskelbę įvertindamas tai, kad V. Mačernio filosofinė, intelektuali poezija svarbi lietuvių kultūrai.

2021-ieji bus minimi ir kaip archeologės, antropologės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės metai, nes sukanka šimtosios jos gimimo metinės.

M. Gimbutienė yra baltų ir indoeuropiečių neolito ir bronzos amžiaus kultūros tyrinėtoja, archeomitologijos (mokslo šakos, jungiančios archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą) pradininkė, pakeitusi Europos priešistorės sampratą.

2021-ieji taip pat paskelbti Archyvų metais, nes sukanka 100 metų nuo pirmojo valstybės archyvo Lietuvoje įkūrimo.