Kultūra

2020.11.27 17:29

Įstatymo pataisos leistų gerai dirbantiems kultūros centrų ir muziejų vadovams be konkurso tęsti darbą

Jadvyga Bieliavska, ELTA2020.11.27 17:29

Siūloma, kad, pasibaigus savivaldybės kultūros centro, muziejaus vadovo pirmajai penkerių metų kadencijai, jis galėtų būti skiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu jo metų veikla kiekvienais metais buvo vertinama labai gerai arba gerai.

Tai siūlančias Kultūros centrų ir Muziejų įstatymų pataisas įregistravo Seimo narys Robertas Šarknickas.

Jo nuomone, įstatymų pakeitimas paskatintų daugiau žmonių dalyvauti konkursuose savivaldybių kultūros centrų, muziejų vadovo pareigoms eiti, užtikrintų šių įstaigų vadovų darbo, idėjų ir projektų tęstinumą, sumažintų savivaldybių nerimą dėl kvalifikuotų vadovų trūkumo ar jų nenoro dalyvauti konkursuose.

„Taip pat šie įstatymo projektai užtikrintų lygiateisiškumą teisiniame reglamentavime, kadangi jau yra registruotas identiškas projektas dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovų, o savivaldybių švietimo įstaigų vadovai jau turi teisę antrą kadenciją pareigas eiti be konkurso, jei jų veikla kiekvienais metais vertinama gerai arba labai gerai“, – sako Seimo narys R. Šarknickas.

Pasak jo, įstatymo projektų rengimą paskatino Lietuvos savivaldybių bibliotekų, kultūros centrų, muziejų bendruomenių, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrįsti nuogąstavimai dėl Bibliotekų įstatymo, Kultūros centrų įstatymo, Muziejų įstatymo reglamentuojamų konkursų įstaigų vadovų pareigoms eiti. Savivaldybės pažymi, kad Lietuvos regionai susiduria su kultūros srities specialistų trūkumu ir juo labiau atitinkančių vadovams keliamiems reikalavimams.

„Nepakankamai motyvuojami jauni specialistai atsisako vykti į atokesnius savivaldybių miestus ir miestelius, ten gyventi, dirbti, taip pat esami specialistai nėra skatinami kandidatuoti į vadovus, nes neužtikrinamos socialinės garantijos. Maža to, regionams yra ypač sunku rasti kompetentingus žmones savivaldybių įstaigų vadovų pareigoms eiti.

Kaip nurodo bendruomenių atstovai, daugelis potencialių ir perspektyvių kandidatų atsisako tapti regioninių įstaigų vadovais dėl įstatymu nustatytų terminuotų ir trumpų kadencijų bei konkursų vadovo pareigoms eiti, kadangi tokiu būdu asmuo darbo vietą ir nuolatinį pajamų šaltinį užsitikrina tik penkeriems metams“, – sakoma dokumentų aiškinamajame rašte.

Identiškas vadovų skyrimo antrajai kadencijai principas jau yra įtvirtintas Švietimo įstatyme, tokį patį teisinį reglamentavimą siekiama įvesti ir Bibliotekų įstatyme. „Taigi šis metodas Lietuvoje jau yra praktiškai išbandytas ir veikiantis“, – sako Seimo narys R. Šarknickas.

Šiuo metu, kai savivaldybės kultūros centro, muziejaus vadovas baigia savo pirmąją penkerių metų kadenciją ir, nepaisant to, kaip buvo vertinama jo veikla, jis privalo iš naujo dalyvauti konkurse savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo pareigoms eiti.