Kultūra

2013.02.27 16:27

Paskelbta Kino tarybos sudėtis

ELTA2013.02.27 16:27

 Lietuvos kino centras trečiadienį paskelbė Kino tarybos sudėtį. Iš penkiolikos kandidatų, kuriuos pateikė kino srityje veikiančios asociacijos, buvo išrinkti 6, dar vienas buvo deleguotas Lietuvos kino centro.

Lietuvos kino centras trečiadienį paskelbė Kino tarybos sudėtį. Iš penkiolikos kandidatų, kuriuos pateikė kino srityje veikiančios asociacijos, buvo išrinkti 6, dar vienas buvo deleguotas Lietuvos kino centro. 

Kino tarybos nariais tapo kino meno kūrėjai Kornelijus Matuzevičius, Pranas Morkus, Juozas Širvinskas, kino meno vertintojai Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Sonata Žalneravičiūtė, kino filmų gamintojai Ramunė Rakauskaitė ir Ramūnas Škikas. 

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo. 

Tarybos nario kadencija yra dveji metai. Jai pasibaigus turi būti pakeičiami ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais.