Kultūra

2013.02.27 10:45

Meno kūrėjų veiklą populiarins naujoviška informacinė sistema

ELTA2013.02.27 10:45

Siekdama aktyvinti ir populiarinti meno kūrėjų veiklą, stiprinti jų bendradarbiavimą, Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) sukurs specialią informacinę sistemą.

Siekdama aktyvinti ir populiarinti meno kūrėjų veiklą, stiprinti jų bendradarbiavimą, Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) sukurs specialią informacinę sistemą.

Joje menininkai ras aktualios informacijos apie jų renginiams ir kitoms paslaugoms tinkamas vietas – koncertų sales, parodų galerijas, bibliotekas ir kt.

„Sieksime sukurti interaktyvų Lietuvos kultūrinių erdvių, rezidencijų žemėlapį ir duomenų bazę, kuri leis lengviau, greičiau ir patogiau rasti vietą savo renginiams. Visi norintys galės joje informuoti, kad ieško ar siūlo savo paslaugas“, – sako LMKA prezidentas Kornelijus Platelis.

Sistemoje bus skelbiamas artėjančių renginių kalendorius, informacija apie įvairių sričių menininkų organizacijas, jų veiklą ir darbus, taip pat nuorodos į kitus informacijos šaltinius. Sistema bus integruota į LMKA interneto tinklalapį.

„Tikimės, kad vienoje vietoje patraukliai pateikta informacija paskatins gyventojus labiau domėtis menu, menininkais ir dalyvauti jų renginiuose, o menininkai susiras naujų partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – pastebi K. Platelis.

Kuriant interaktyvų kultūrinių erdvių, rezidencijų žemėlapį ir duomenų bazę bus panaudota informacija, surinkta rengiant galimybių studiją. Ji leis įvertinti meno kūrėjų organizacijų infrastruktūros ir žmogiškuosius išteklius, kultūrinių erdvių ir rezidencijų situaciją.

Įgyvendinant projektą taip pat bus atliktas kokybinis tyrimas, kuris padės išsiaiškinti meno kūrėjų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius planuojant ir įgyvendinant kūrybinių bei kultūrinių industrijų produktus ir paslaugas ES finansinėje perspektyvoje 2014–2020 m.

LMKA prezidento teigimu, projekto rezultatai gali padėti atverti daugiau galimybių plėtoti kultūros rezidencijas Lietuvoje, į kurias susirinkę menininkai kuria, susipažįsta su vietos kultūriniu gyvenimu, bendrauja tarpusavyje.

LMKA vienija 12 meno kūrėjų organizacijų: Architektų sąjungą, Dailininkų sąjungą, Dizainerių sąjungą, Fotomenininkų sąjungą, Kinematografininkų sąjungą, Kompozitorių sąjungą. Literatūros vertėjų sąjungą, Muzikų sąjungą, Rašytojų sąjungą, Tautodailės kūrėjų asociaciją, Teatro sąjungos meno kūrėjų asociaciją, Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją.