Kultūra

2013.02.25 12:51

Kompozitorius J. Bašinskas savo testamente uždraudė atlikti kai kuriuos kūrinius

ELTA2013.02.25 12:51

Šįmet minimas lietuvių kompozitoriaus Justino Bašinsko (1923–2003) gimimo 90-metis. Šia proga antradienį Kompozitorių namuose vyks minėjimo vakaras, bus pristatoma muzikologės Jūratės Vyliūtės monografija, kurioje atskleidžiamas kompozitoriaus „prigimties dvilypumas“.

Šįmet minimas lietuvių kompozitoriaus Justino Bašinsko (1923–2003) gimimo 90-metis. Šia proga antradienį Kompozitorių namuose vyks minėjimo vakaras, bus pristatoma muzikologės Jūratės Vyliūtės monografija, kurioje atskleidžiamas kompozitoriaus „prigimties dvilypumas“.

Apie 300 kūrinių parašęs kompozitorius J. Bašinskas gyveno ir kūrė sudėtingais, tragiškais visuomeninių, politinių lūžių, karo, okupacijų, nepriklausomybės praradimo bei atgavimo metais. Gimęs Mažosios Trakiškės kaime Kazlų Rūdos valsčiuje, muzikos mokytis pradėjo pas vietos vargonininką. Ir mokydamasis Kauno muzikos mokykloje, ir Lietuvos konservatorijoje vadovavo bažnyčių chorams, vargonavo. Kompozicijos studijos pas Antaną Račiūną ir Julių Juzeliūną padėjo J. Bašinskui suformuoti savo stilių.

Tarp J. Bašinsko kūrinių – 9 simfonijos, baletas „Užkeiktieji vienuoliai“, opera „Marti“, ryškūs atlikėjų pamėgti kameriniai kūriniai, vokaliniai ciklai, daugybė harmonizuotų liaudies dainų ir kt. Įdomu tai, kad J. Bašinskas sulaukęs 60-ies metų surašė kūrybinį testamentą, kuriame išreiškė reikalavimą neatlikti tam tikrų jo kūrinių: „Mano kūryba – nelygi. Šalia mano nusisekusių opusų, mano nuomone, yra ir silpnų. Taigi nenorėčiau, kad jie visi skambėtų koncertų salėse, televizijos ar radijo bangomis. Man išėjus šiame sąraše nepaminėtus kūrinius prašau kategoriškai niekur neatlikti, partitūras sunaikinti, juostas išmagnetinti. (...) Visi kūriniai, parašyti nuo 1983 metų – atliktini“.

Šis ir kiti autentiški kompozitoriaus liudijimai, piešiantys kūrėjo portretą, pateko į pirmąją monografiją, skirtą jo kūrybai. Muzikologės J. Vyliūtės monografiją „Gyvenimas – simfonija...“ 2012 m. pabaigoje išleido Lietuvos kompozitorių sąjunga. Knygoje meniškai atskleidžiamas jo asmenybės formavimasis, jo kūrybos procesas pateikiamas neatsiejamai nuo žmogaus ir muziko kasdienio gyvenimo.

Monografiją „Gyvenimas – simfonija...“ sudaro dvi dalys. Pirmoji, „Iš gulbės kiaušinio“, apima 1923-1975 metus, žmogaus ir kūrėjo formavimosi, jo jaunystės ir brendimo laikotarpį: vaikystė Suvalkijos kaime, pradžiamokslis prie bažnytkaimio vargonų, Kauno muzikos mokykla, J. Juzeliūno kompozicijos klasė valstybinėje konservatorijoje. Antroji knygos dalis, „Mano vyras“, apima 1976–2003 metus.

Ji parašyta remiantis autorės dienoraščiais, rašytiniu J. Bašinsko palikimu – jo įrašais Kūrybos sąsiuvinyje ir kt. Skyrių praturtina J. Bašinsko muzikos atlikėjų Margaritos Dvarionaitės, Juozo Domarko. Giedrės Kaukaitės, Reginos Maciūtės, Vytauto Laurušo ir kt. pastebėjimai. Abi dalis vienija autentiški J. Bašinsko pasisakymų intarpai, kūrybos proceso komentarai, per kuriuos giliau atsiskleidžia sudėtinga kūrėjo asmenybė.

Vakaro metu Kompozitorių namuose skambės ryškiausi J. Bašinsko kūriniai – fragmentai iš simfonijų „Buvimas“, „Verpetuose“, Sonata smuikui ir fortepijonui, Sonata violončelei, vokalinis ciklas „Plaukia upės“ ir kt. Dalyvaus knygos autorė muzikologė J. Vyliūtė, kompozitorius Šarūnas Nakas, muzikuos atlikėjai Natalija Katilienė (sopranas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Rimantas Armonas (violončelė), Irena Uss-Armonienė ir Sergejus Okruška (fortepijonas). Vakarą ves muzikologė Živilė Stonytė.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt