Kultūra

2016.01.04 14:05

2016 m. Lietuva paminės prezidento K. Griniaus 150-ąsias gimimo metines

ELTA 2016.01.04 14:05

Seimas 2016-uosius metus yra paskelbęs Prezidento Kazio Griniaus metais. Tokiu būdu parlamentarai nutarė paminėti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę.

2016 metų gruodžio mėnesį bus minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos Premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės.

Sprendimą dėl K. Griniaus metų Seimas priėmė 2015 metų gegužės mėnesį. Pernai rugsėjo mėnesį Vyriausybė patvirtino Prezidento K. Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimo planą.

Kultūros ministerijos, bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis, parengtame Prezidento K. Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimo plane numatoma 2016 m. įgyvendinti įvairius mokslo, kultūrinius, edukacinius, sporto, leidybos ir viešinimo renginius bei projektus, kuriais siekiama Lietuvos ir užsienio šalių visuomenei atskleisti įvairiapusę K. Griniaus asmenybę ir jo prasmingą veiklą, tarnaujant Lietuvos valstybei.

Numatoma surengti istorikų ir lituanistų mokslines konferencijas, organizuoti forumus, parodas, kūrybinius vakarus, atminimo popietes, edukacines programas apie K. Griniaus politinę, humanistinę ir medicininę veiklą, išleisti proginį pašto ženklą, K. Griniaus prisiminimų knygos tomus, sukurti televizijos dokumentinių apybraižų ciklą „Prezidentas Kazys Grinius“.

K. Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Selemos Būdos kaime. Buvo Steigiamojo, I, II ir III Seimo narys. Rūpinosi sveikatos apsaugos klausimais, gynė tautinių mažumų apsisprendimo laisvę, pilietines teises. Nuo 1920 m. birželio 19 d. iki 1922 m. vasario 2 d. vadovavo VI Ministrų Kabinetui. 1926 m. birželio 7 d. III Seimas išrinko K. Grinių Respublikos Prezidentu. Lietuvos Respublikai vadovavo iki 1926 m. gruodžio 17 d., kai buvo įvykdytas perversmas ir perversmininkai privertė atsisakyti Prezidento pareigų.

K. Grinius mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje. 1994 m. palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti jo gimtinėje.