Kultūra

2020.08.10 13:28

Patvirtinta menininkų atvykimo į Lietuvą tvarka

LRT.lt2020.08.10 13:28

Kultūros ministro įsakymu patvirtinta prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui nagrinėjimo tvarka, praneša Kultūros ministerija.

Tokius prašymus įgaliota nagrinėti Kultūros ministerijos kanclerio Laimono Ubavičiaus vadovaujama darbo grupė. Sprendimą dėl leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į darbo grupės siūlymą.

Teisę pateikti prašymą pagal kultūros ministro patvirtintą formą turi į Lietuvos Respubliką dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose atvykstantys menininkai ir juos aptarnaujantis personalas arba fiziniai ir juridiniai asmenys, juos kviečiantys atvykti į Lietuvos Respubliką.

Prašymai turi būti pateikti ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų iki numatomos renginio datos ir ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki planuojamos atvykimo datos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių prašymo nebuvo galima pateikti laiku, o valstybė, iš kurios atvykstama, nėra įtraukta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą. Tokiu atveju prašyme nurodomos objektyvios priežastys, dėl kurių prašymo nebuvo galima pateikti laiku.

Visas prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui nagrinėjimo tvarkos aprašas.