Kultūra

2020.08.04 15:45

Antano Macijausko premija – sagą apie lietuvių emigraciją sagomis kūrusiems autoriams

LRT.lt2020.08.04 15:45

Antano Macijausko (1874–1950), žymaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo, kasmetinę premiją skiria Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Šiemet premija buvo apdovanotas žurnalistų duetas: fotomenininkė Lilija Valatkienė ir kultūrologas Vytautas Jonas Juška, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Antano Macijausko medalis ir premija kasmet skiriama žurnalistui už geriausius žurnalistikos darbus arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai, valstybingumo ir tautinio identiteto įprasminimą“, – sakė Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Šiemet premija buvo įteikta Biržų pilyje per miesto šventę. Vertinimo komisija, vadovaujama profesorės Audronės Nugaraitės nutarė Antano Macijausko premiją ir 1000 eurų piniginį prizą skirti Lilijai Valatkienei ir Vytautui Jonui Juškai už fotografijų parodą ir viešų diskusijų kūrybinį turą apie lietuvius ir lietuvybę šiuolaikiniame pasaulyje, skirtą Pasaulio lietuvių metams – „Lietuviais esame mes gimę!“.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis premijos laureatams įteikė padėką už iniciatyvas, atskleidžiančias pasaulio lietuvių tautinį identitetą.

Integralus projekto „Lietuviais esame mes gimę!“ meninis projektas „Saga apie Lietuvą“ tyrinėja bene aktualiausią šiandienos Lietuvos problemą –gyventojų emigraciją. Projekto tikslas – iškelti sau bei visuomenei Lietuvos piliečių emigracijos klausimą, įvairiomis meninės raiškos priemonėmis paanalizuoti minėtą problemą ir paskatinti visuomenę diskusijai.

„Menininkas negali apsimesti miegančia gražuole ir sakyti, kad jam nerūpi, kas vyksta aplink“, – sakė Niujorke gyvenantis pasaulio lietuvis, vienas garsiausių Lietuvos menininkų Kęstutis Zapkus.

Pagrindinė komunikacijos priemone šiame meniniame projekte tapo saga. Dar 2019-ųjų sausį socialiniuose tinkluose paskelbus sagų rinkimo akciją, į ją atsiliepė tūkstančiai žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų, miestelių, kaimų ir vienkiemių. Jie, norėdami tapti neabejingais šio projekto dalyviais, rinko, vežė, nešė, siuntė sagas. Atsiliepė ir Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Australijos, JAV, Anglijos, Škotijos, Švedijos, Kanados lietuviai, atsiuntę tūkstančius įdomių sagų, tarp kurių buvo istorinės garsių asmenybių sagos bei jų aprašymai. Pvz., 106 metų sulaukusi Maironio dukterėčia Danutė Lipčiūtė-Augienė atsiuntė garsių lietuvių sagas, kurias žurnalistai padovanojo Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejui.

„Projektui įgyvendinti surinkta 1,5 milijono sagų, iš kurių ant darbo drabužių sukurta meninė instaliacija „Saga – žmogus“. Septyni darbo chalatai, septynios raidės simbolizuoja mūsų LIETUVĄ.

Meniškai transformuoti darbo drabužiai, įprasminantys darbingą Lietuvą ir emigrantų šeimose gimusių kūdikių drabužėliai, taip pat siuvinėti sagomis, metaforiškai užfiksavo ir atskleidė ne tik viešų ir privačių erdvių dialogą ir konfliktą, bet kalba ir apie istorinį, kultūrinį ir socialinį mūsų valstybės palikimą, jos laipsnišką nykimą“, – sakė Vytautas Jonas Juška.

Meninę instaliaciją papildė idėjos autorės, žurnalistės, fotomenininkės L. Valatkienės ir dailininko Vlado Merečinsko sukurtas emigracijos žemėlapis iš sagų bei unikalus didelio formato rašytojos Žemaitės portretas, kuriam panaudotas dailininko Giedriaus Jonaičio sukurto vieno lito nominalo banknotas.

Netradicinių meninių raiškų fone demonstruojama ir L. Valatkienės meninių fotografijų paroda „NEparadinė Lietuva“. Čia užfiksuoti tušti trobesiai, stūgaujantis vėjas, vingiuoti takai, kuriais Lietuva išsivaikšto. Per skirtingas menines fotografijas dėliojamas nuoseklus pasakojimas sukuriantis įtampos lauką, stumtelėdamas žiūrovą keliauti jautriausiais sielos vingiais.

Fotografijose atskleisti motyvai – tai kelionė, kurioje galima pajusti pulsuojančią melancholiją, susikaupusį liūdesį, sielos skausmą ir raudą, pridengtą gamtos triumfu.

Sąvokos „Saga-žmogus“ esmė išryškinta per projekto bendraautoriaus žurnalisto, kultūrologo V. J. Juškos edukacines paskaitas, aptarančias nesibaigiančią trečiosios bangos emigraciją, jos priežastis ir Lietuvai skaudžias pasekmes. Sunku sielotis to, ko negali apčiuopti. Vien jautriais žodžiais ir šaltais skaičiais nėra lengva sukurti emigracijos masto ir problemos pojūtį. Emigracijos problemai iškelti pasitelkta paprasčiausia saga. Ji ir tapo liečiama priemone suvokti, apčiuopti, įsijausti, išgyventi, veikti, skatinti pokyčius, siekti kalbėti ir diskutuoti.

Antano Macijausko vardo konkurso tikslas – apdovanoti žurnalistą už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, fotografijų ciklus, publicistinius leidinius, televizijos ir radijo laidas, paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse per kalendorinius metus) arba iniciatyvas (įvykdytas per kalendorinius metus), atskleidžiančias žmogiškąjį orumą, švietėjiškos veiklos įprasminimą, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai, pilietinės visuomenės ugdymą, valstybingumo ir tautinio identiteto įprasminimą, žodžio laisvės įtvirtinimą.

Šiemet A. Macijausko darbų vertinimo komisijoje dirbo Stasė Eitavičienė, Audronė Nugaraitė (komisijos pirmininkė), Adelė Samulionienė, Virginijus Savukynas, Jonas Staselis ir Juozas Šalkauskas.

2020 m. Antano Macijausko premijai buvo siūlomi šie septyni darbai: Vytautas Bagdonas – knyga „Susitikimai su Vaižgantu“; Dovydas Pancerovas ir Birutė Davidonytė – žurnalistinių tyrimų knyga „Kabinetas 339“; Povilas Sigitas Krivickas – pristatomi pastarųjų vienerių metų kūriniai: „Septynios džiugės iš Vilniaus knygų mugės“ bei „Amžius – ne kliūtis mokytis ir įveikti vienatvę“; Arūnas Milašius – straipsnių ir multimedijos ciklas apie Alytaus gaisrą; Skirmantas Pabedinskas ir Zina Paškevičienė – knyga „Istorijos, kurių jums nepapasakojau“; Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas Juška – pristatoma fotografijų paroda ir viešų diskusijų kūrybinis turas apie lietuvius ir lietuvybę šiuolaikiniame pasaulyje, skirtas Pasaulio lietuvių metams – „Lietuviais esame mes gimę!“; Vytautas Žeimantas – knyga „Gimtuoju dvasingu žodžiu“.

Biržų miesto šventės metu apdovanojimai buvo įteikti ir kitiems žurnalistams, kurių pagerbimo šventėms šiemet sutrukdė COVID-19 pandemija. Medaliais apdovanoti: Vinco Kudirkos premijos laureatė profesorė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė už meninės publicistikos darbus, Mato Šalčiaus premijos laureatas Rimas Bružas už filmų ciklą „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ ir Vytauto Gedgaudo premijos laureatas Rytis Sabas už nuotykinį istorinį romaną „Gaono kodas“. Medaliu už „Nuopelnus žurnalistikai“ apdovanotas Edmundas Ganusauskas.

Po apdovanojimų kolegos keliavo po įspūdingas Biržų krašto vietoves ir Mantagailiškio dvare dalyvavo naujausios sporto šakos – mantebalo varžybose. Šią sporto šaką sumanė ir užpatentavo biržietis verslininkas Sigitas Kalkys.