Kultūra

2020.06.08 09:23

2021 metais siūloma pagerbti skulptorių Juozą Zikarą

Jadvyga Bieliavska, ELTA2020.06.08 09:23

Seimui siūloma paskelbti 2021 metus skulptoriaus Juozo Zikaro metais.

Siekdami pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią asmenybę, tokį nutarimo projektą įregistravo Seimo nariai „valstiečiai“ Audronė Jankuvienė ir Arūnas Gumuliauskas.

2021 metų lapkričio 18 dieną sukanka 140 metų, kai gimė Lietuvai ypatingai nusipelniusi asmenybė – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius J. Zikaras, ir 100 metų, kai sukurtas vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių – J. Zikaro skulptūra „Laisvė“.

Nutarimo projekte pabrėžiama J. Zikaro kūrybos, kurios pagrindinės temos – lietuvių tautos laisvės idealai, reikšmė visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei.

Projekto iniciatoriai taip pat kalbama apie išskirtinius J. Zikaro darbus – nepriklausomos Lietuvos tapatybės ženklais tapusius meno kūrinius – paminklines dekoratyvines skulptūras „Laisvė“ ir „Knygnešys“, daugelio iškilių valstybės veikėjų portretinius biustus ir bareljefus (Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Vinco Kudirkos, Antano Smetonos, Jono Šliūpo; paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę bareljefas); 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės, Vytauto Didžiojo, Juozo Tumo-Vaižganto medalius; visų 1918–1940 m. nominalų lietuviškų pinigų – litų monetų modelius.