Kultūra

2020.05.19 17:21

Kvietkauskas dalyvavo ES kultūros ministrų pasitarime dėl apribojimų naikinimo

LRT.lt 2020.05.19 17:21

Antradienį kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo neformalioje Europos Sąjungos (ES) kultūros ministrų vaizdo konferencijoje dėl COVID-19 pandemijos poveikio kultūros ir kūrybiniams sektoriams, praneša Kultūros ministerija.

Konferencijoje aptarti valstybių narių veiksmai artimiausiu laikotarpiu atsižvelgiant į laipsnišką apribojimų panaikinimą. ES kultūros ministrai taip pat pasidalijo savo šalių patirtimi ir krizės pamokomis.

ES valstybių narių kultūros ministrai vaizdo konferencijoje pasikeitė aktualia informacija dėl laipsniško apribojimų naikinimo kultūros ir kūrybiniams sektoriams bei juos lydinčių išsamių rekomendacijų dėl sveikatos ir saugos priemonių. Daugelis ministrų pabrėžė tokio nuolatinio apsikeitimo informacija ir patirtimis svarbą.

ES valstybės narės taip pat pabrėžė skaitmeninės transformacijos svarbą. „Lietuvos nacionalinės bibliotekos duomenimis, interaktyvios bibliotekos naudojimas padidėjo daugiau nei 3 kartus, elektroninių leidinių ir vaizdo turinio naudojimas padidėjo daugiau nei 4 kartus. Dabartinė padėtis kelia autorių teisių apsaugos ir sąžiningo atlyginimo kūrėjams, skaitmeninių kompetencijų tobulinimo, skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų plėtros klausimus“, – kalbėjo ministras M. Kvietkauskas. Jis teigė, kad ES lygiu daugiametėje finansinėje perspektyvoje svarbu tęsti investicijas į skaitmeninių produktų ir paslaugų plėtrą nacionalines priemones papildant ES lygiu įgyvendinamomis programomis įskaitant ir ES programą „Kūrybiška Europa“.

Daugelis ES valstybių, tarp jų ir Lietuva, atkreipė dėmesį į būtinybę didinti ES programos „Kūrybiška Europa“ biudžetą 2021–2027 m. siekiant ilgalaikėje perspektyvoje mažinti pandemijos padarinius kultūros ir kūrybiniams sektoriams. Taip pat akcentuota, kad užbaigiant derybas dėl naujojo šios programos reglamento ir įgyvendinant programą svarbu sukurti lygias sąlygas dalyvauti joje įvairaus dydžio ir pajėgumų kultūros operatoriams.

Kultūros ministras M. Kvietkauskas pasisakė už glaudesnio bendradarbiavimo poreikį tarp įvairių Europos Komisijos direktoratų regionų politikos, darbo ir socialinių reikalų, kultūros ir švietimo srityse nustatant ES sanglaudos politiką 2021–2027 m.

M. Kvietkauskas informavo vaizdo konferencijos dalyvius, kad Lietuva skyrė papildomus 25 mln. eurų meno kūrėjams ir kultūros organizacijoms, o 43,3 mln. eurų Vyriausybė numatė kultūros infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui.

Nuo liepos ES Tarybai pirmininkausianti Vokietija vaizdo konferencijos pabaigoje pristatė savo pirmininkavimo prioritetus antrajam šių metų pusmečiui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas kultūros ir kūrybinių sektorių atsigavimo priemonėms po COVID-19 pandemijos, bendros Europos viešosios erdvės puoselėjimui, deryboms dėl ES programos „Kūrybiška Europa“ užbaigti bei lyčių lygybės kultūros srityje ir žiniasklaidos pliuralizmo temoms. Joms ketinama parengti Tarybos išvadas.

Šią savaitę rašytine procedūra taip pat bus patvirtintos trys per Kroatijos pirmininkavimą suderintos Tarybos išvados dėl rizikos valdymo kultūros paveldo srityje, žiniasklaidos vartojamo raštingumo nuolat kintančiame pasaulyje ir dėl Tarybos išvadų, kuriomis iš dalies keičiamas 2019–2022 m. darbo planas kultūros srityje papildant prioritetų skirsnį kultūros, kaip darnaus vystymosi variklio, tema.

ES kultūros ministrų neformali diskusija ES Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos iniciatyva surengta jau antrą kartą.