Kultūra

2020.05.11 13:36

Pylimo galerija jubiliejų pasitinka Lietuvos tapybos meistrų paroda

LRT.lt2020.05.11 13:36

„Vienuoliktas pavasaris“ – jubiliejinė Pylimo galerijos paroda, kuri veiks nuo gegužės 12 dienos. Kodėl vienuoliktas? Pylimo galerija savo veiklą pradėjo prieš dešimtį metų, 2010-ųjų pavasarį, taigi šis pavasaris – jau vienuoliktas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pirmoji paroda vadinosi „Tapybos pavasaris“. Tapybos, nes pagrindinė galerijos veiklos kryptis – Lietuvos tapybos eksponavimas.

Per 10 metų surengtos 92 parodos. Galerijos nuolatinėje ekspozicijoje taip pat pristatoma žymiausių Lietuvos tapytojų kūryba. Jie kūrė ne tik Lietuvoje, čia matome ir vadinamųjų išeivijos dailininkų kūrybą. Nesvarbu kur, kurioje šalyje ar žemyne buvo sukurti jų darbai, – Lietuvoje ar Prancūzijoje, JAV ar Australijoje, Vokietijoje ar Pietų Afrikoje – tai lietuvių dailė, tai – Lietuvos tapyba.

Suprantama, kad mūsų dailininkų kūrybą veikė įvairios aplinkybės, įtakos – ir prievarta brukamos iš Rytų, ir godžiai nusižiūrimos iš Vakarų. Tačiau visa tai, ką jie sukūrė, yra lietuvių menas, mūsų tapyba.

Šioje parodoje pristatoma vienuolika autorių. Vienuolika iš daugelio mūsų mylimų ir gerbiamų, kurių darbai galerijoje nuolat sutinkami, matomi. Tai Algirdas Petrulis, Vladas Karatajus, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Rimas Bičiūnas, Gražina Vitartaitė, Raimondas Martinėnas, Jonas Daniliauskas, Galius Kličius, Solomonas Teitelbaumas.

1907 m. sausio 9 d. Vilniuje buvo atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda. Atidarydamas šią parodą, Jonas Basanavičius pasakė kalbą, kurią baigė taip: „Lai gyvuoja, auga ir žydi lietuvių daila per amžių amžius! Lai garsina ji mūsų tautą, lai ruošia jai garbingą ateitį!“