Kultūra

2020.04.21 20:38

Mirė legendinio knygnešio Jurgio Bielinio anūkas

LRT.lt2020.04.21 20:38

Antradienį, eidamas 87 metus, mirė garsaus knygnešio Jurgio Bielinio anūkas Jurgis Algirdas Bielinis-Bieliakas. Lietuvos Knygnešio draugija prisimena jį kaip nenuilstantį savo senelio atminimo puoselėtoją.

Lietuvos Knygnešio draugijos vadovė dr. Irena Kubilienė nurodo, kad nė vienas Knygnešio dienos minėjimas nuo 1989 metų iki šios dienos neapsiėjo be J. A. Bielinio dalyvavimo.

Visą gyvenimą vaikaitis sekė savo senelio pėdsakais. Knygnešio sodyboje Purviškių kaime prie Biržų jis rūpinosi išsaugoti legendinį akmenį, o 1989 m. jo ir vietos žmonių pastangomis Bielinio tėviškėje atsistojo ko gero pirmas sovietmečio metais koplytstulpis, išskaptuotas tautodailininko Leono Juozonio.

1990 m. Bielinio vaikaitis surado kryžių, po kuriuo prieš mirtį buvo sukniubęs Knygnešys. Kryžių iš Mitkų kaimo J. A. Bielinis išsaugojo, o kai dailininkas Antanas Kmieliauskas restauravo ir įrengė Bistrampolio koplyčią, tas kryžius tapo pagrindiniu koplyčios altoriaus akcentu.

J. A. Bielinis nenuilsdamas rūpinosi savo dėdės Kipro Bielinio raštų leidimu, dosniai dalino tas knygas mokykloms ir bibliotekoms, bendradarbiavo su istorikais ir žinynų autoriais, pateikdamas šeimos istorijos faktus ir atsiminimus

Lietuvos Knygnešio draugija nuoširdžiai užjaučia J. A Bielinio šeimą šios graudžios netekties laiku ir linki dvasinės stiprybės.