Kultūra

2015.09.29 09:56

Kultūros ministras siūlo leisti skirti 2 proc. paramą menininkams

BNS 2015.09.29 09:56

Kultūros ministras Šarūnas Birutis siūlo leisti skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą fiziniams asmenis, turintiems meno kūrėjų statusą.

Ministro teigimu, priėmus siūlomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kurios Seimui bus teikiamos antradienį, būtų skatinamas kultūros mecenavimas.

Seimo Teisės departamentas yra nustatęs, kad Š. Biručio siūlomos pataisos gali prieštarauti Konstitucijai, tačiau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas prieštaravimų Konstitucijai neįžvelgė.

Pasak ministro, pasaulyje anoniminiai donorai ir stambieji mecenatai teikia svarią paramą paramos gavėjams ir aukoja pinigus ne siekdami finansinės naudos, o vadovaudamiesi filantropinėmis vertybėmis, įsitikinimais ir idėjomis.

„Dėl šios priežasties mecenatystės skatinimo strategija turi apimti ir stambiuosius, ir smulkiuosius mecenatus, kurie teikia prioritetą kultūrai remdamiesi tradicijomis ir vertybėmis“, – pranešime spaudai teigia Š. Birutis.

Tuo metu Seimo teisininkai išvadoje pažymi, kad teikiamos įstatymo pataisos kelia abejonių dėl jų atitikimo Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui.

Pagal Kultūros ministerijos siūlymą mecenavimo gavėjais galėtų būti tik meno kūrėjai, t.y. fiziniai asmenys, kurie užsiima individualia veikla meno kūrybos srityje, mokslininkai bei dėstytojai, dirbantys atitinkamoje meno srityje.

Tuo tarpu kiti fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą kitose srityse, pavyzdžiui, sportininkai, bei mokslininkai, vykdantys mokslinę tiriamąją veiklą kitose mokslo srityse, taip pat ne meno sričių aukštųjų mokyklų dėstytojai mecenavimo gavėjais negalėtų būti.

„Įstatymo projekto nuostatos ta apimtimi, kai viena fizinių asmenų grupė yra išskiriama iš kitų fizinių asmenų, užsiimančių analogiška veikla kitose mokslo, švietimo srityse tarpo, nors tarp jų, mūsų nuomone, nėra esminių skirtumų, kad jų atžvilgiu galėtų būti taikomas diferencijuotas teisinis reguliavimas, vertintinos kaip galimai pažeidžiančios asmenų lygiateisiškumo principą“, – rašo Seimo Teisės departamentas.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas šiai parlamentų teisininkų išvadai nepritarė, todėl Kultūros ministerijos siūlomas projektas gali būti pateiktas ir svarstomas Seime.