Kultūra

2020.03.08 11:43

Tapytojo Pauliaus Juškos personažai „netobuli, nešventi ir visai ne herojiški“

Pauliaus Juškos paroda „Dėl savos eilės“ (Eilinio žmogaus kronikos) atidaroma VDA galerijoje „Akademija“ kovo 4 dieną. „Mano paveikslai – paskirų tikrovės fragmentų samplaikos, o jų pagrindinis veikėjas yra žmogus“, – pasakoja autorius. Jo paveikslų žmogus – „tas, kuris grumiasi dėl savo eilės, tik nežino, kur ta eilė veda“.

P. Juškos žmogus beveik visada yra realus asmuo, kurį menininkas nors šiek tiek pažįsta, ar bent yra kur nors matęs, kuris jam įdomus charakteriu ir kūno formomis: „Domiuosi daugiausia išore, galvoju, ką ji kalba, kuo ją galima papildyti.“

Autoriaus personažai dažniausiai yra suvargę, išsekę, apiplyšę, pusnuogiai, šiek tiek išsigandę ir pasimetę. „Savo esme tai eiliniai, paprasti žmonės, sakytume, individai – netobuli, nešventi ir visai ne herojiški, o greičiau profaniški“, – tvirtino P. Juška.

Tapytojas LRT.lt patikslino: „Eilinis žmogus yra ne tiek antiherojinis, kiek ne herojinis. Tai reiškia, kad jam herojiškumas, kaip ir kitos tauriosios idėjos, beveik nerūpi.“ Anot P. Juškos, tokį žmogų domina tik tai, kas šalia, kas lengvai pasiekiama, ką pavadintume jo eilės numeriu, vieta.

„Jis tas, kuris grumiasi dėl savo eilės, tik nežino, kur ta eilė veda“, – parodos pavadinimą išaiškina menininkas. Anot autoriaus, „Parodos pavadinimas atspindi dramatišką eilinio žmogaus padėtį: grumdamasis dėl savo eilės, jis net nesusimąsto, dėl ko visa tai, ir atsipeikėja, tik kai pasiekia kelionės tikslą.“

Anot jo, šis eilinis tipas yra kasdienę tikrovę išpažįstantis ir jos dėsniams paklūstantis žmogus: „Jo vienintelis orientyras – regimasis pasaulis ir jo apčiuopiami paviršiai. Jis nepripažįsta kitų buvimo būdų.“

Vis dėlto jo kūriniuose esama religinių nuorodų, tačiau jos yra netiesioginės, kartais – sunkiai pastebimos. „Man svarbu sukurti įspūdį, jog tikrovės įvykis nevyksta savaime, bet jį nulemia sunkiai nusakoma metafizinė jėga“, – LRT.lt komentavo P. Juška.

Tačiau, kaip pastebi menininkas, eilinis žmogus yra ir šiek tiek dvilypis: viena vertus, tai tipiškas minios atstovas, kita vertus, jį kamuoja įtampa, kuomet, susidurdamas su kitu asmeniu, turi prisiimti jam primestą arba savaip susikurtą vaidmenį.

„Eilinis sutrinka. Tas vaidmuo ima jį persekioti, jo nebegali atsikratyti ar išsižadėti. Kažkokia mistinė jėga tartum iš viršaus ima vadovauti jo veiksmams ir potyriams. Jo pasąmonė sukrėsta, ir į paviršiu ima skverbtis vidiniai pasauliai“, – pasakoja menininkas.

Tuomet žmogus supranta, kad „išmušė jo valanda, jo akistatos eilė su nežinoma tikrove“, – interpetuoja P. Juška.

Parodoje pristatoma P. Juškos pastarųjų penkerių metų kūryba. Ja menininkas pratęsia tai, ką yra pradėjęs ankstesniuose savo darbuose, nagrinėdamas matomos tikrovės sąveiką su nematomais reiškiniais.

Paroda skirta visiems nuo 12 metų.