Kultūra

2020.01.29 13:29

Prieš 160 metų gimė Čechovas, ne vieną mūsų kūrėją praturtinęs fraze „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Simona Stanapėdytė, LRT TELEVIZIJOS laida „Labas rytas, Lietuva“, LRT.lt2020.01.29 13:29

1860-aisiais sausio 29-ąją gimė klasikas Antonas Čechovas. Rusų literatūroje jis įtvirtino mažuosius žanrus. A. Čechovo kūryba turėjo didelę įtaką Vakarų Europos, rusų literatūrai ir teatrui, nemažai jo kūrinių virto ekranizacijomis.

A. Čechovas – vienas žymiausių rusų rašytojų. Jis laikėsi demokratinių švietėjiškų pažiūrų, kėlė švietimo, mokslo, kultūros reikšmę.

Čechovo prozai būdingi paprasti siužetai, neryškus veiksmas, lakoniškumas, raiškios detalės, reikšminga potekstė. Jo kūryboje parodytas 19 amžiaus pabaigos Rusijos visuomenės įvairių sluoksnių gyvenimas, aplinkos, vidinių varžtų, dvasinio nuovargio poveikis asmenybei. Pagrindinis nagrinėjamas objektas – vidinė žmogaus kultūra, žmogiškumas.

Rašytojo dramose gausu vidinių psichologinių konfliktų, jos pasižymi lyriškumu. A. Čechovo kūryboje objektyvaus gyvenimo vertinimas papildomas poetišku svajingumu, pašaipumas, ironija – švelniu lyrizmu.

Savo kūriniais A. Čechovas jokiu būdu nesiekė graudinti. Jo pjesės ragino amžininkus pažvelgti į save, pamatyti savo veidmainiškumą, tingiumą ar kitas neigiamas savybes ir pradėti naujus.

Rašytojo kelią A. Čechovas pradėjo studijuodamas mediciną Maskvos universitete ir rašydamas trumpus humoristinius apsakymus bei feljetonus. A. Čechovui rūpėjo ir gyvenimo ir meno prasmės klausimas. Rašytojas yra pareiškęs: „Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią mintį. Nuostabu tik tai, kas rimta.“ Jam svarbūs buvo grožio ir teisingumo idealai, Rusijos likimo problemos.

Literatūros tyrinėtoja Natalija Arlauskaitė tvirtina: „Čechovą būtų sunku priskirti kokiai nors literatūros srovei ar krypčiai. Jis yra ir paskutinysis didis realistas, ir modernistas, neskelbęs manifestų, nelaužęs tradicijos.“ Rašytojas tęsė mažo žmogaus vaizdavimo tradiciją ir savaip ją pateikė, interpretavo.

Išsamiau – reportaže:

Labas rytas, Lietuva I d. Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams, kurie svarsto grįžti į Lietuvą, „Brexitas“ nėra svarbiausias faktorius