Kultūra

2020.01.11 10:01

Jono ir Adolfo Mekų palikimas kelia erzelį Biržuose – filmininko pavardė, esą, minima negražiuose kontekstuose

Pasaulinio garso menininko Jono Meko ir jo brolio Adolfo archyvų pagrindu Biržuose kuriamas palikimo studijų centras, bet neapsieinama be aistrų ir erzelio. Biblioteka dar neapsisprendusi, kiek ir kokių pareigybių reikia, nebaigtuose rengti nuostatuose, esą, puikuojasi virtinė lietuvių kalbos klaidų, o valdantieji jau palaimino tokį skubėjimą. 

Vėl pasigedo konkretumo

Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka steigs Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą. Taip pastarajame rajono tarybos posėdyje nusprendė valdančioji dauguma. Jiems pritarė ir respublikonų vedlys, buvęs meras Valdemaras Valkiūnas. Kiti jo partiečiai ir visa opozicija – konservatoriai ir socialdemokratai – susilaikė.

Beveik prieš metus Niujorke miręs avangardinio kino krikštatėviu vadinamas J. Mekas kraštiečiams bibliotekininkams patikėjo savo ir brolio Adolfo laiškus, atvirukus, knygas, laikraščių iškarpas. Jų pagrindu įkurti centrą numatyta kovą.

Centro steigimo klausimas tarybos nariams buvo pristatytas dar prieš praėjusį rajono tarybos posėdį, bet į darbotvarkę taip ir neįtrauktas. Politikai nusprendė, kad bibliotekininkai turi pateikti išsamesnę centro viziją. Bet ir šįkart tarybos posėdyje opozicija pasigedo konkretumo dėl pareigybių ir nuostatų.

Apie kraštiečius – ironiškai

Konservatorių lyderė Irutė Varzienė kalbėjo, kad Mekų palikimo studijų centras reikalingas ir kad jis turi būti kuriamas bibliotekoje, nes J.Mekas jai patikėjo savo archyvus. „Kur nors kitur steigti tokį centrą būtų absurdiška. Bet akivaizdu, kad tam dar nepakankamai pasirengta“, – sakė I.Varzienė.

Konservatoriams užkliuvo raštvedybos reikalavimų neatitinkantys šio centro nuostatai su stiliaus ir kalbos klaidomis, neaiškios darbuotojų pareigos. Biblioteka vis keitė nuomonę, tai kalbėjo apie tris pareigybes, tai tikino, kad nereikia nė vienos.

I. Varzienė kalbėjo ir apie bibliotekos darbuotojų keliamas aistras, niekinant tarybos narius ir negražiuose kontekstuose minint J. Meko pavardę. Ji omenyje turėjo bibliotekos darbuotojos Indros Drevinskaitės viešą pareiškimą apie tai, kad biržiečiams neva reikia plėsti savo požiūrį, o „mąstymą nukreipti šiek tiek toliau už Raubonių sankryžos, kur prasideda žemės ir jūros keliai į Lietuvos ir pasaulio didmiesčius“.

I. Drevinskaitė tame pat komentare vietos laikraštyje tikino, kad „jau sausį biblioteka sulauks japonų žurnalistų, jie rašys Japonijos žurnalui, skirtam Baltijos šalims“.

Skaitmenina Panevėžyje

Būtent dėl to tarybos posėdyje I. Varzienė siūlė dar diskutuoti dėl centro įkūrimo, tinkamai parengti dokumentus ir skirti lėšų ekspozicijai parengti. „Neįsivaizduoju. Paskelbiame, kad kovo 1 dieną įkurtas centras – ateina lankytojai, o kaip pristatomas J. Mekas?“ – klausė ji.

Socialdemokratas Dalius Jakubėnas sakė, kad jam per komitetų posėdžius užkliuvo bibliotekininkų atsakymas dėl dokumentų skaitmeninimo. „Sakiau: dėžes su dokumentais reikia išpakuoti ir skaitmenizuoti. Man atsakė: brangu ir sudėtinga. Tai kokios kategorijos ten specialistas?“ – klausė politikas.

Respublikonė Joana Kvedaravičienė stebėjosi, kad archyvai skaitmeninti vežami į Panevėžio biblioteką. Betgi Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus darbuotojams tai – kasdieninė duona. Ji klausė, ar bibliotekininkai buvo pas juos nuvykę pasimokyti.

Į šį klausimą niekas neatsakė. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui vadovaujantis Eugenijus Januševičius prisipažino, kad to nežino, o bibliotekai vadovaujanti Vilmantė Vorienė posėdyje dalyvavo, bet prie mikrofono nebuvo pakviesta.

Uždaryti šeši skyriai

Socialdemokratei Audronei Garšvaitei rūpėjo, kiek etatų numatoma centre. Ar tie patys žmonės dirbs taip pat ir bibliotekoje? E. Januševičius atsakė, kad tai priklausys nuo darbų apimties.

Socialdarbietis Ritas Vaiginas opoziciją mokino, kad ir dėl pareigybių, ir dėl nuostatų biblioteka susitvarkys vėliau. „Kai centras jau bus įsteigtas, tada ir galėsime reikalauti tvarkos“, – sakė jis.

Bet A. Garšvaitė jam atkirto, kad balsuoti nori jau žinodama atsakymus į šiuos klausimus. 15 tarybos narių pasisakė už centro steigimą, 10 politikų susilaikė.

Politikai taip pat pritarė, kad būtų uždaryti bibliotekos skyriai Ančiškiuose, Anglininkuose, Pučiakalnėje, Ramongaliuose, Rinkuškiuose ir Šukioniuose. Numatoma, kad knygos į tuos kaimus bus vežiojamos tarnybiniu automobiliu.