Kultūra

2019.11.21 13:41

Prezidento patarėja Sonata Šulcė: tik nuo dialogo pereisime prie darbų kultūros srityje

LRT PLIUS laida „Kultūros diena“, LRT.lt2019.11.21 13:41

„Labai svarbus žodis – dialogas. Be šio žodžio negali įvykti esminiai pokyčiai nei kultūros, nei švietimo, nei kitose valstybės srityse. Labai svarbu užtikrinti, kad nuo dialogo būtų pereita prie tolesnio žingsnio – veiksmų ir darbų“, – LRT PLIUS laidoje „Kultūros diena“ sako prezidento patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Sonata Šulcė.

– Jūsų kuruojamos sritys, atrodo, tiesiog kunkuliuoja – dėstytojai ruošiasi streikui, mokytojai situaciją vertina nevienareikšmiškai, vėl atsigręžiama į kultūros finansavimo klausimą. Bendruomenei tarsi atrodo, kad viskas merdi. Kaip ketinate telkti tą bendruomenę?

– Vienas svarbiausių žodžių – dialogas. Be šio žodžio negali įvykti esminiai pokyčiai nei kultūros, nei švietimo, nei kitose valstybės srityse. Labai svarbu užtikrinti, kad nuo dialogo būtų pereita prie tolesnio žingsnio – veiksmų ir darbų. Štai per tris mėnesius prezidentūroje jau įvyko du kultūros forumai.

Vienas jų buvo skirtas kultūros politikos pagrindų įstatymui, kurį parengė Kultūros ministerija. Mes, į prezidentūrą sukvietę kultūros bendruomenę, pakvietėme juos tiesiogiai išsakyti savo argumentus ir pastebėjimus dėl parengto įstatymo. Ir Kultūros ministerija, atsižvelgusi į išgirstus argumentus, įstatymą koregavo. Tai pirmas žingsnis, parodantis, kad nuo dialogo galima pereiti prie darbų. Antrasis kultūros forumas buvo skirtas istorinei atminčiai.

– Tai priemonės. Kalbant apie strategiją ir laukiantį ilgą kelią, kur norėtumėte, kad jis nuvestų?

– Žinoma, tas kelias labai ilgas. Paminėčiau dvi esmines kryptis tiek kultūros, tiek švietimo srityse. Vienas pagrindinių reiškinių kultūros srityje turbūt būtų didesnė regionų įtrauktis į kultūros vartojimą. Vartojimas – gal tai ir ne visai tinkamas žodis, bet noriu pasakyti, kad, pagal egzistuojančius tyrimus, kultūros paslaugų prieinamumas yra netolygus.

Didieji miestai turi plačią kultūrinių paslaugų įvairovę, bet regionuose kultūros židiniai yra toli nuo gyventojų, todėl pastarieji negali pasinaudoti plačiomis kultūros paslaugomis.

– Šias problemas galbūt sprendžia Kultūros pasas, bet regionuose jis lyg ir neveikia labai efektyviai?

– Kultūros pasas – svarbi priemonė, pradėta įgyvendinti prieš dvejus metus. Dabar vienam moksleiviui skiriama 15 eurų per metus. Mano nuomone, labai svarbu užtikrinti Kultūros paso tęstinumą ir stiprėjimą. Kad tai būtų priemonė, tikrai įgalinanti pokyčius.

Ką galima tobulinti? Štai didžiuosiuose miestuose moksleiviai gali naudotis Kultūros paso paslaugomis labai paprastai, tereikia žengti keletą žingsnių ir jau atsiduri galerijose, muziejuose... Regionuose, nepaisant Kultūros paso užtikrinamų 15 eurų, moksleiviams ir jų tėvams didelę naštą sudaro būtent nuvažiavimas iki kultūros židinių. Manau, kad šiuo aspektu Kultūros pasas turėtų būti stiprinamas, o regionų atskirtis – mažinama.

– Atrodo, kad švietimo, mokslo ir kultūros bendruomenės laukia proveržio. Kaip ketinate matuoti savo veiklos rezultatus? Paklausiu kitaip – kaip kultūros bendruomenės supras, kad jai teikiamas prioritetas?

– Kaip ir minėjau, yra keli pagrindiniai aspektai kultūros srityje. Vienas jų – regionų įtrauktis į kultūros vartojimą bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Tai turėtų būti įgyvendinama. Pirmą žingsnį jau atlikome – surengėme regionų forumą, kurio metu kalbėjome, kaip savivaldybės galėtų plačiau įsitraukti ir ko joms reikėtų norint stiprinti kultūros reiškinius regionuose.

Kitas aspektas – nevyriausybinės organizacijos. Ir taip pat nevyriausybinės organizacijos. Kultūrinės įstaigos pas mus skirstomos į nacionalines, valstybines ir savivaldybių, privačias ir nevyriausybines. Atlikti tyrimai rodo, kad Europoje nevyriausybinės organizacijos yra svarus indėlis į kultūros lauką ir tą tolygumo paskirstymą.

Todėl tarpinstitucinis, arba tiksliau – tarpsektorinis bendradarbiavimas – viena pagrindinių ašių, norint, kad vyktų pokyčiai kultūros srityje. Planuojamas kitas kultūros forumas, kuriame kalbėsime apie tarpsektorinį bendradarbiavimą, kultūros glaudinimą su kitomis sritimis – švietimu, neformaliu ugdymu, inovacijomis ir pan.

Kultūros diena. Vienas pirmųjų Sonatos Šulcės televizinių interviu: esminis žodis bendruomenės telkime – dialogas